THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 493867
QUANG CÁO
LỚP 11B5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11B5 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Võ Thị Bé

6.5

7.1

8.0

8.0

6.2

6.7

8.0

6.2

7.0

7.8

7.4

Đ

7.9

7.2

2

Hoàng Thị Lan Cúc

5.4

6.5

6.1

7.1

6.7

6.4

7.3

5.6

6.7

6.8

7.6

Đ

8.1

6.7

3

Trần Văn Cường

7.1

6.1

7.6

7.5

7.2

6.3

7.3

6.3

6.6

6.6

8.2

Đ

8.5

7.1

4

Đinh Duy Du

5.0

5.0

5.9

6.8

5.9

4.6

5.8

5.6

5.0

7.6

5.5

Đ

7.5

5.9

5

Ngô Hữu Duần

8.2

7.6

7.7

7.1

7.0

5.4

6.7

6.1

7.3

6.2

7.0

Đ

7.7

7.0

6

Nguyễn Thị Duyên

4.4

5.8

4.7

5.8

5.1

6.1

6.6

4.0

5.4

5.6

5.6

Đ

7.2

5.5

7

Hà Vũ Tiến Đạt

4.3

4.3

3.8

6.9

5.6

5.9

5.1

4.3

5.1

4.6

6.1

Đ

7.6

5.3

8

Trần Tiến Đạt

4.8

4.7

5.2

7.7

6.0

5.6

6.0

5.9

5.8

6.8

7.3

Đ

7.4

6.1

9

Nguyễn Thị Giang

5.8

5.8

5.7

6.9

5.8

6.5

7.2

7.1

6.8

6.6

7.0

Đ

7.5

6.6

10

Võ Ngọc Hải

5.5

4.2

5.7

6.9

5.6

4.6

5.8

6.0

4.7

6.1

6.4

Đ

8.6

5.8

11

Trần Thị Hạnh

5.6

5.1

5.6

7.0

6.5

6.8

6.6

5.9

6.2

7.1

7.0

Đ

8.4

6.5

12

Lê Thị Hằng

5.0

5.6

4.7

7.4

6.7

6.5

7.1

6.2

6.2

7.0

6.4

Đ

7.4

6.4

13

Võ Thị Thu Hiền

7.3

6.3

7.4

8.3

6.8

6.5

6.9

6.3

6.8

5.9

8.0

Đ

8.1

7.1

14

Nguyễn Thị Hiếu

6.7

5.5

7.1

8.1

5.6

5.8

6.4

7.1

6.7

6.5

7.0

Đ

7.3

6.7

15

Lê Thị Lam

6.3

6.7

6.4

7.0

6.4

6.3

6.5

7.0

6.7

6.6

6.8

Đ

8.0

6.7

16

Lê Thị Linh

3.9

4.2

4.0

6.5

5.5

5.7

6.0

5.2

5.3

6.0

5.9

Đ

6.8

5.4

17

Nguyễn Thị Mỹ Linh

4.7

5.4

5.7

7.6

5.5

5.7

6.9

6.2

6.2

6.1

6.3

Đ

7.9

6.2

18

Đinh Thị Luyến

5.9

6.4

7.1

7.0

6.3

6.5

6.5

7.1

6.6

6.3

7.3

Đ

8.7

6.8

19

Hoàng Thị Nga

5.4

6.5

6.8

8.0

6.1

6.4

7.0

7.2

7.1

6.4

6.1

Đ

8.1

6.8

20

Nguyễn Thị Nghĩa

5.0

5.6

6.1

7.3

5.7

6.9

7.3

6.1

5.9

6.7

6.2

Đ

8.7

6.5

21

Lê Thị Nhung

6.6

6.6

7.2

8.5

7.2

7.3

7.4

7.2

8.0

6.7

8.2

Đ

9.0

7.5

22

Đinh Thị Kiều Oanh

6.5

6.5

6.0

7.1

6.0

6.7

8.0

6.7

7.7

6.7

7.1

Đ

8.2

6.9

23

Lê Thị Phượng

5.1

6.3

5.3

6.8

5.5

6.2

6.9

6.5

7.0

6.5

6.5

Đ

9.2

6.5

24

Phạm Văn Thắng

5.3

4.2

5.9

6.6

5.9

5.4

5.5

6.4

4.4

6.5

6.7

Đ

7.8

5.9

25

Dương Hữu Thiên

5.0

4.6

5.4

7.1

7.3

5.1

5.5

5.7

5.5

5.5

6.6

Đ

6.2

5.8

26

Ngô Văn Thọ

5.9

4.2

6.0

7.0

5.8

5.0

5.7

5.2

5.6

5.8

7.1

Đ

6.9

5.9

27

Ngô Thị Thuận

5.0

4.6

5.6

7.0

6.0

6.4

6.8

5.9

5.9

6.8

6.5

Đ

6.6

6.1

28

Trần Văn Toản

5.2

5.1

5.5

6.4

6.3

6.0

6.2

5.7

4.9

5.2

5.9

Đ

8.6

5.9

29

Võ Huyền Trang

4.5

6.3

5.0

6.3

6.1

5.6

6.0

5.4

6.5

6.3

6.4

Đ

8.6

6.1

30

Ngô Thị Tuyến

5.0

5.5

6.5

6.9

6.0

6.6

7.4

6.4

6.0

6.7

5.5

Đ

7.1

6.3

31

Trần Văn Vui

5.6

5.8

5.5

8.0

6.4

5.7

6.1

4.3

5.7

6.1

7.3

Đ

7.9

6.2

32

Lê Thị Yên

3.7

5.4

5.2

6.2

5.1

5.4

5.4

5.4

4.7

6.2

6.3

Đ

7.9

5.6

33

Trần Thị Yến

4.6

4.7

4.8

6.0

5.8

5.0

5.5

6.8

5.0

6.4

6.3

Đ

6.7

5.6

LỚP 11B4 LỚP 11B3 LỚP 11B2 LỚP 11B1 LỚP 11A5 LỚP 11A4 LỚP 11A3 LỚP 11A2 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087