THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 5
Số lượt truy cập: 493867
QUANG CÁO
LỚP 11A3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11A3 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Nguyễn Quốc Chung

7.8

8.5

7.5

7.2

8.6

6.7

7.0

7.7

8.2

6.6

7.5

Đ

8.7

7.7

2

Hoàng Văn Đạt

7.2

8.0

6.6

7.5

8.0

6.2

7.3

7.5

7.0

7.3

7.7

Đ

8.3

7.4

3

Võ Phước Đức

6.5

7.0

6.1

7.1

7.5

6.7

6.8

8.3

6.5

7.5

6.4

Đ

8.6

7.1

4

Nguyễn Thị Hà

6.6

7.1

7.0

8.0

7.8

7.5

7.7

7.1

7.4

6.6

8.0

Đ

8.6

7.5

5

Phạm Thị Hiền

6.4

7.2

6.1

7.0

8.0

6.5

7.7

7.7

8.2

7.6

7.1

Đ

8.0

7.3

6

Ngô Thị Hoa

7.5

7.7

5.1

6.7

7.5

6.4

7.7

7.1

7.1

6.8

7.0

Đ

8.2

7.1

7

Dương Đức Hoài

8.0

7.3

6.6

7.0

7.6

5.9

6.6

7.2

7.1

7.5

8.1

Đ

8.1

7.3

8

Nguyễn Nhật Huấn

8.7

8.6

8.2

8.1

8.6

7.2

7.5

7.6

8.2

8.6

8.6

Đ

8.4

8.2

9

Nguyễn Thị Huệ

6.0

7.3

5.9

6.0

7.1

6.7

6.7

6.3

6.7

7.1

6.7

Đ

8.1

6.7

10

Nguyễn Thị Huệ

5.6

6.9

6.2

6.9

6.5

6.2

7.4

6.7

5.8

6.9

7.0

Đ

8.4

6.7

11

Nguyễn Trọng Huy

6.7

7.4

5.4

7.5

8.3

6.4

6.8

6.7

7.2

7.1

7.2

Đ

7.7

7.0

12

Trương Thị Lành

6.6

7.2

5.4

7.1

7.6

7.3

7.4

7.8

7.2

7.6

7.7

Đ

8.3

7.3

13

Ngô Thị Khánh Ly

6.7

7.6

6.5

7.5

7.4

6.5

7.9

7.2

8.1

7.0

8.1

Đ

8.3

7.4

14

Trần Văn Mười

7.1

7.8

8.2

6.5

7.1

5.5

6.8

6.0

6.2

6.5

6.2

Đ

7.4

6.8

15

Nguyễn Thị Ngọc

6.9

6.9

5.3

7.0

7.5

6.4

7.3

6.4

6.1

7.7

6.7

Đ

8.1

6.9

16

Nguyễn Thị Nhài

5.3

6.0

5.2

5.7

7.0

5.3

7.1

6.3

6.2

6.6

6.7

Đ

7.6

6.3

17

Lê Thị Phương Nhi

7.2

7.5

6.5

8.1

7.1

6.6

8.0

6.7

7.0

7.2

7.8

Đ

7.7

7.3

18

Lê Thị Hồng Nhung

7.6

8.1

6.8

8.2

7.3

6.8

7.6

7.3

8.3

7.2

8.4

Đ

8.9

7.7

19

Nguyễn Văn Phương

8.9

8.7

9.0

8.5

8.0

6.6

7.8

7.9

8.3

7.0

9.0

Đ

8.1

8.2

20

Võ Trần Hải Quang

8.4

8.7

8.5

8.3

8.5

7.2

8.1

8.1

8.3

8.3

9.3

Đ

8.8

8.4

21

Lê Thị Quỳnh

6.0

7.1

6.6

7.3

6.9

7.3

7.8

6.4

6.3

7.7

7.7

Đ

8.2

7.1

22

Trần Văn Suổt

5.4

6.6

5.8

6.7

7.4

5.9

7.0

6.3

6.3

6.4

6.3

Đ

8.3

6.5

23

Trần Văn Tài

7.9

7.8

7.9

7.2

8.6

5.5

7.1

7.5

8.2

6.8

8.9

Đ

8.6

7.7

24

Lê Đăng Thành

7.0

7.0

6.9

7.2

7.8

6.6

6.8

7.6

6.7

6.2

7.1

Đ

8.8

7.1

25

Nguyễn Văn Thành

6.8

7.3

7.1

7.1

7.9

6.8

7.4

7.1

7.5

7.1

6.9

Đ

7.9

7.2

26

Dương Thị Phương Thảo

7.2

7.8

6.9

7.7

8.0

6.6

8.0

8.2

7.7

7.8

8.1

Đ

7.7

7.6

27

Lê Thị Thảo

8.4

8.8

8.2

7.6

7.8

6.7

8.1

7.9

8.0

7.1

8.4

Đ

8.5

8.0

28

Lê Văn Thảo

6.9

7.0

5.9

7.3

7.5

6.2

7.2

7.7

7.5

7.9

7.3

Đ

8.3

7.2

29

Trương Văn Thiện

5.5

6.5

5.8

7.5

7.1

6.9

7.4

6.5

6.8

6.8

6.9

Đ

7.0

6.7

30

Nguyễn Thị Thoại

5.9

6.9

6.6

7.2

7.2

6.5

7.5

5.8

6.8

7.0

7.0

Đ

7.7

6.8

31

Trần Văn Thơ

6.6

7.2

5.9

7.1

7.3

6.4

7.1

6.4

6.6

7.0

6.9

Đ

7.5

6.8

32

Dương Thị Thương

7.5

7.5

6.7

7.4

7.2

6.6

7.7

6.5

7.4

7.6

7.5

Đ

7.7

7.3

33

Võ Thị Tình

7.0

7.6

5.8

6.4

7.3

6.3

7.7

7.7

7.1

7.7

6.8

Đ

7.9

7.1

34

Nguyễn Văn Trí

7.4

7.4

6.4

7.3

6.8

6.5

6.9

7.2

7.1

7.1

7.1

Đ

8.7

7.2

35

Nguyễn Công Trọng

6.9

6.5

6.9

7.3

7.8

6.9

7.0

7.4

6.9

7.2

7.1

Đ

7.9

7.2

36

Trà Thị Tư

6.7

7.2

5.8

7.1

7.4

7.2

7.4

6.3

6.2

7.6

8.0

Đ

8.0

7.1

37

Ngô Thị Tố Uyên

8.0

8.7

8.8

8.1

8.5

7.4

7.7

7.9

8.5

8.2

8.5

Đ

7.7

8.2

38

Nguyễn Văn Vang

6.7

7.2

6.8

7.5

7.0

6.3

6.9

6.2

7.0

7.2

6.1

Đ

8.4

6.9

LỚP 11B5 LỚP 11B4 LỚP 11B3 LỚP 11B2 LỚP 11B1 LỚP 11A5 LỚP 11A4 LỚP 11A2 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087