THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 1
Số lượt truy cập: 493883
QUANG CÁO
LỚP 11A1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11A1 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Dương Văn Dũng

9.0

8.8

7.7

9.1

9.3

7.0

7.7

7.9

8.3

6.9

8.7

Đ

8.4

8.2

2

Phan Thị Quỳnh Giang

7.7

8.9

7.3

8.3

9.1

7.1

8.0

8.5

7.7

8.2

7.9

Đ

9.2

8.2

3

Bùi Thị Thu Hải

8.1

8.8

7.5

8.3

8.8

7.5

7.8

8.7

7.4

7.9

8.8

Đ

8.3

8.2

4

Lê Thị Hảo

8.4

8.8

8.2

8.4

9.1

7.4

8.4

8.5

8.1

8.2

8.7

Đ

8.6

8.4

5

Lê Gia Hậu

7.8

7.9

6.4

8.0

8.1

6.9

8.1

8.7

7.4

7.2

8.4

Đ

7.9

7.7

6

Đinh Thu Hiền

9.7

9.6

9.2

8.6

9.4

7.8

8.0

8.5

8.3

8.3

9.4

Đ

8.4

8.8

7

Nguyễn Thị Hoài

8.9

9.1

8.4

8.4

9.2

7.1

7.8

8.5

9.3

8.1

8.6

Đ

8.3

8.5

8

Lê Hữu Minh Hoàng

7.6

7.7

7.7

8.3

9.0

7.1

7.4

8.6

7.4

8.0

8.2

Đ

8.1

7.9

9

Võ Thị Quỳnh Huế

9.1

9.2

9.3

8.1

8.6

7.3

8.0

8.6

8.1

8.2

8.8

Đ

8.3

8.5

10

Lê Văn Hùng

8.4

9.6

7.6

8.1

9.2

6.9

7.4

7.5

8.3

6.9

8.1

Đ

8.0

8.0

11

Lê Thị Thu Huyền

8.9

8.8

8.5

8.6

9.0

6.9

8.0

8.0

7.8

7.5

8.5

Đ

8.6

8.3

12

Lê Thị Thanh Huyền

8.1

8.4

7.9

8.1

8.2

8.1

8.0

8.4

7.5

8.1

8.2

Đ

8.9

8.2

13

Trần Thị Thu Hương

8.1

8.4

6.7

8.4

8.7

6.9

7.8

8.0

8.5

6.7

8.6

Đ

8.7

8.0

14

Lê Thị Minh Khánh

8.5

9.7

8.9

8.1

9.2

7.0

7.9

8.1

7.8

7.8

9.0

Đ

8.0

8.3

15

Tống Thị Lài

6.6

8.2

5.4

8.0

8.3

6.9

7.4

7.9

7.4

7.0

8.8

Đ

7.7

7.5

16

Lê Thị Lan

9.3

9.0

9.8

8.5

9.4

7.5

7.9

8.2

7.9

8.0

8.4

Đ

7.8

8.5

17

Dương Thị Liễu

9.0

9.0

8.7

8.9

8.6

6.6

8.0

8.3

8.3

7.6

9.2

Đ

7.9

8.3

18

Lê Thị Liễu

8.3

8.8

8.0

8.3

8.9

6.6

8.1

7.9

7.8

7.6

8.5

Đ

7.8

8.1

19

Bùi Thị Mỹ Linh

8.0

8.7

6.7

8.1

8.9

8.1

7.9

8.5

7.7

8.5

8.6

Đ

8.6

8.2

20

Ngô Thị Lý

9.4

9.5

9.9

8.4

9.3

7.4

8.0

7.9

8.5

8.0

8.8

Đ

8.3

8.6

21

Nguyễn Thị Mai

6.7

8.5

6.8

8.1

7.7

7.4

7.9

8.5

7.8

8.3

8.5

Đ

8.0

7.9

22

Lê Thị Huyền My

9.2

9.3

8.6

8.5

8.8

6.9

8.0

8.5

8.5

7.9

8.7

Đ

7.7

8.4

23

Nguyễn Thị Trà My

8.0

8.4

6.5

8.9

9.0

7.8

7.5

7.7

7.7

8.2

8.7

Đ

7.8

8.0

24

Phạm Thị Cẩm Ngọc

8.8

9.2

8.1

8.3

9.2

7.5

9.1

8.6

8.1

8.5

8.8

Đ

8.5

8.6

25

Lê Thị Nhàn

8.6

8.6

8.2

8.8

8.7

6.6

7.9

8.6

7.7

7.5

8.4

Đ

7.9

8.1

26

Trương Thị Mỹ Nhàn

7.7

8.1

6.2

8.5

8.5

7.0

7.9

8.4

6.9

7.7

7.9

Đ

8.7

7.8

27

Dương Thị Phương

9.0

8.8

8.4

8.4

8.9

6.9

8.0

8.5

8.2

7.6

8.7

Đ

8.3

8.3

28

Trương Thị Phượng

6.3

7.6

6.2

7.8

8.7

7.4

7.9

7.9

6.4

7.7

8.3

Đ

8.5

7.6

29

Võ Thị Tâm

7.3

8.6

6.8

7.9

8.6

6.6

7.9

9.0

7.0

7.3

7.6

Đ

8.4

7.8

30

Phạm Thị Thanh Thảo

8.3

8.6

8.6

8.5

8.9

7.4

7.8

7.7

8.3

7.3

8.7

Đ

7.8

8.2

31

Trần Thị Thảo

6.0

8.0

6.5

8.1

8.2

7.1

7.6

7.8

6.9

7.8

8.4

Đ

8.7

7.6

32

Đinh Thị Thêm

8.4

9.1

7.3

7.8

8.5

8.1

7.8

8.7

9.3

8.0

7.9

Đ

8.3

8.3

33

Hoàng Thị Lệ Thủy

8.9

9.4

8.0

9.0

9.1

7.4

8.1

8.7

8.6

8.5

8.9

Đ

8.7

8.6

34

Trần Thị Thủy

7.7

8.1

6.5

8.5

8.6

7.6

8.0

8.7

8.6

7.8

8.7

Đ

8.6

8.1

35

Lê Thị Thanh Trà

8.3

8.9

6.9

7.7

9.0

7.3

7.9

8.3

9.0

8.3

8.5

Đ

7.7

8.2

36

Lê Thị Huyền Trang

9.1

8.8

6.6

9.1

8.7

7.7

7.7

8.6

8.4

7.7

8.1

Đ

7.9

8.2

37

Lê Thị Thùy Trang

8.6

9.1

9.0

8.1

9.0

8.0

8.0

8.5

8.0

8.0

8.9

Đ

7.5

8.4

38

Tran Thị Trang

9.8

9.5

9.6

8.3

9.0

7.4

7.9

8.2

8.2

8.0

8.8

Đ

7.7

8.5

39

Nguyễn Thị Trâm

9.2

9.4

8.3

8.5

9.5

6.6

7.8

8.2

9.1

7.7

9.1

Đ

8.2

8.5

40

Lê Đăng Tuấn

8.5

9.5

8.3

8.2

8.8

7.2

7.4

7.8

7.8

6.9

8.2

Đ

8.2

8.1

41

Phạm Quang Vinh

6.7

8.2

6.0

7.4

8.5

6.2

7.4

7.5

7.6

6.4

7.8

Đ

8.2

7.3

LỚP 11B5 LỚP 11B4 LỚP 11B3 LỚP 11B2 LỚP 11B1 LỚP 11A5 LỚP 11A4 LỚP 11A3 LỚP 11A2
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087