THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 4
Số lượt truy cập: 493867
QUANG CÁO
LỚP 11B3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11B3 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Nguyễn Văn Cưng

7.2

7.2

8.3

7.7

5.9

7.4

9.3

8.1

7.5

8.0

7.1

Đ

7.9

7.6

2

Mai Tiến Dũng

6.5

6.5

8.2

7.1

7.1

6.8

6.8

7.3

6.3

5.9

6.6

Đ

8.0

6.9

3

Hoàng Văn Dương

5.9

5.2

6.0

6.8

6.0

5.4

5.8

5.8

5.1

5.6

6.2

Đ

8.3

6.0

4

Ngô Văn Dương

7.7

8.1

8.5

7.7

8.1

6.3

6.4

6.8

6.3

6.5

6.9

Đ

8.2

7.3

5

Hoàng Văn Đức

4.6

5.4

5.2

6.6

5.7

5.6

6.0

5.4

4.3

5.7

5.7

Đ

7.6

5.7

6

Lê Anh Đức

6.7

6.5

7.5

7.1

6.3

6.6

7.0

7.2

5.5

6.9

7.0

Đ

8.4

6.9

7

Lê Thị Hương Giang

5.7

5.6

6.8

6.9

6.6

6.5

7.1

6.6

6.8

7.2

7.0

Đ

8.2

6.8

8

Võ Thị Hảo

5.8

6.0

6.9

7.1

6.4

6.6

7.3

6.3

6.1

7.7

6.4

Đ

8.3

6.7

9

Lê Văn Hoài

4.5

4.8

5.8

5.9

6.8

5.7

6.0

6.7

4.8

5.7

5.8

Đ

8.1

5.9

10

Nguyễn Thị Thu Hoài

4.7

6.5

6.7

7.2

5.3

6.7

7.1

6.0

5.7

6.9

5.5

Đ

7.4

6.3

11

Nguyễn Thị Khánh Huyền

4.0

6.2

5.1

6.7

4.6

6.1

6.0

5.9

5.5

6.3

6.0

Đ

7.6

5.8

12

Trần Văn Huỳnh

5.8

5.0

6.3

6.7

6.2

5.4

6.2

6.0

6.4

6.6

5.4

Đ

8.3

6.2

13

Nguyễn Thị Thanh Loan

5.6

6.3

6.5

7.5

5.7

6.5

7.7

7.3

5.6

7.6

6.8

Đ

8.3

6.8

14

Dương Công Minh

6.0

6.0

6.3

7.0

5.6

5.4

5.9

6.3

4.6

5.9

5.3

Đ

7.7

6.0

15

Văn Nữ Trà My

4.0

4.9

5.2

6.0

6.6

5.3

6.0

6.3

4.8

5.3

6.5

Đ

7.7

5.7

16

Nguyễn Thị Mỹ

5.7

5.8

7.0

7.3

6.0

6.3

7.3

7.5

6.8

7.0

6.2

Đ

9.0

6.8

17

Ngô Thị Thanh Nga

4.6

6.6

6.4

7.1

6.1

6.2

6.1

6.6

6.0

6.4

6.5

Đ

7.7

6.4

18

Hoàng Thị Nghĩa

5.2

5.4

5.8

6.4

6.7

6.2

7.7

7.9

6.3

7.7

6.7

Đ

7.9

6.7

19

Nguyễn Thị Nhi

7.1

8.0

7.5

7.1

7.1

6.7

8.1

8.3

7.4

7.4

7.3

Đ

8.8

7.6

20

Lê Thị Nhung

6.1

6.5

6.6

6.8

6.6

6.8

6.6

8.0

6.0

7.1

6.2

Đ

8.0

6.8

21

Dương Công Như

5.2

5.5

5.7

6.6

6.6

5.4

6.0

6.5

5.0

5.2

5.9

Đ

8.4

6.0

22

Phạm Văn Phú

5.8

5.8

7.2

6.7

6.1

5.1

6.9

6.5

5.5

5.9

6.3

Đ

7.6

6.3

23

Đinh Thị Phương

4.4

5.6

6.0

6.1

5.9

6.1

6.4

6.4

5.0

6.5

5.3

Đ

7.5

5.9

24

Trần Thanh Phương

5.8

6.5

7.5

7.3

7.2

6.9

8.0

7.0

6.4

8.1

6.9

Đ

7.5

7.1

25

Nguyễn Đăn Sơn

3.8

3.8

5.7

6.0

5.1

5.2

5.7

5.4

4.8

4.4

5.2

Đ

5.7

5.1

26

Tống Văn Tài

4.0

4.4

6.2

6.2

5.1

5.9

5.8

6.0

5.2

6.8

6.2

Đ

7.4

5.8

27

Nguyễn Thị Thảo

5.9

5.8

7.5

7.9

6.5

7.0

7.6

7.6

8.3

7.5

6.4

Đ

8.5

7.2

28

Ngô Quyết Thăng

4.8

4.3

6.0

6.6

5.8

5.4

5.9

5.9

5.9

5.1

5.8

Đ

6.8

5.7

29

Lê Văn Thông

6.0

4.5

6.5

6.9

5.7

5.8

6.1

7.0

4.9

5.8

6.3

Đ

8.1

6.1

30

Phạm Văn Thống

5.5

4.2

6.0

6.3

7.1

5.4

5.8

6.7

4.8

6.8

6.8

Đ

7.5

6.1

31

Nguyễn Thị Thương

5.0

4.9

6.2

6.4

5.6

6.2

6.5

7.1

5.4

6.8

6.8

Đ

7.4

6.2

32

Võ Thị Trang

6.8

6.5

7.1

8.2

6.8

6.6

6.7

7.6

8.3

7.0

7.6

Đ

8.6

7.3

33

Đinh Thị Trinh

5.0

5.5

5.7

5.9

6.5

6.6

6.6

6.3

6.2

6.3

5.5

Đ

8.6

6.2

34

Lê Quang Trứ

6.9

6.9

6.8

6.9

8.6

5.1

5.7

6.5

6.5

6.5

8.1

Đ

7.2

6.8

35

Lê Thị Vui

7.6

7.0

7.5

7.2

5.9

6.7

7.3

7.5

7.1

7.0

7.3

Đ

8.5

7.2

LỚP 11B5 LỚP 11B4 LỚP 11B2 LỚP 11B1 LỚP 11A5 LỚP 11A4 LỚP 11A3 LỚP 11A2 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087