THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 12B6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12B6 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Đỗ Thị Thúy Anh

6.7

5.7

6.4

6.2

6.9

6.0

7.1

6.5

5.0

7.6

6.6

Đ

8.2

6.6

2

Hoàng Thị Lan Anh

4.6

7.0

6.8

6.4

7.2

5.9

6.8

6.5

6.1

7.6

7.6

Đ

8.8

6.8

3

Ngô Thị Ngọc Ánh

7.3

6.8

6.5

6.9

7.0

7.0

7.0

7.0

6.1

7.8

7.2

Đ

8.1

7.1

4

Hoàng Văn Công

3.9

5.1

5.2

5.8

7.0

5.2

6.4

5.2

4.4

6.6

6.5

Đ

7.5

5.7

5

Lê Phúc Cường

4.2

4.9

5.3

5.3

6.6

5.3

5.9

5.4

5.1

6.6

5.2

Đ

8.4

5.7

6

Nguyễn Hữu Dần

5.0

5.0

5.3

5.9

7.6

5.5

5.7

5.6

4.3

6.7

7.4

Đ

8.0

6.0

7

Nguyễn Thị Dưng

5.9

7.6

6.6

6.0

7.3

7.4

8.0

7.5

6.0

7.0

8.2

Đ

8.3

7.2

8

Võ Huỳnh Đức

5.4

6.1

5.9

5.4

7.1

5.9

5.7

6.7

5.7

7.4

6.4

Đ

7.9

6.3

9

Nguyễn Văn Hằng

8.8

7.7

8.3

7.4

7.8

6.4

7.2

7.5

5.8

7.6

8.2

Đ

8.3

7.6

10

Lê Thị Hiền

6.6

7.3

6.8

7.2

7.4

7.2

6.7

7.3

6.4

7.4

7.7

Đ

8.9

7.2

11

Lê Đình Hiếu

8.0

6.9

7.3

6.2

7.5

6.2

6.9

6.1

6.3

7.4

7.9

Đ

8.6

7.1

12

Võ Văn Hoàn

5.0

6.1

5.5

6.4

6.2

5.6

5.8

5.6

5.0

7.2

5.5

Đ

7.3

5.9

13

Lê Thị Bé Hồng

7.9

7.2

7.9

7.1

8.1

6.5

8.1

7.4

7.1

8.0

6.9

Đ

8.0

7.5

14

Lê Phi Hùng

3.9

5.2

4.4

5.8

6.9

5.0

5.5

4.8

5.0

7.4

4.7

Đ

6.7

5.4

15

Lê Gia Khanh

4.6

5.6

6.1

6.3

6.5

5.5

5.5

5.8

5.4

7.2

6.0

Đ

7.5

6.0

16

Phạm Thị Vân Khánh

5.4

6.1

6.5

5.6

7.3

6.7

6.6

6.6

5.7

8.0

7.5

Đ

8.0

6.7

17

Phạm Thị Nghĩa

5.7

6.0

6.9

6.2

7.3

7.3

8.0

6.6

5.9

7.7

7.5

Đ

8.1

6.9

18

Phạm Văn Ngọc

5.0

5.7

5.4

6.0

6.2

5.9

5.8

6.9

5.6

7.2

6.9

Đ

8.0

6.2

19

Võ Văn Ngọc

5.1

5.3

5.5

6.2

7.1

5.1

5.8

5.2

5.3

6.9

6.4

Đ

7.8

6.0

20

Võ Thị Như

7.7

7.3

7.6

6.5

7.6

6.1

7.5

6.8

7.1

7.4

6.6

Đ

7.8

7.2

21

Đinh Duy Phước

6.8

5.8

8.1

5.9

6.9

6.0

7.0

6.2

5.8

7.0

6.1

Đ

8.3

6.7

22

Hoàng Văn Sỉ

5.5

5.9

6.3

5.4

7.2

5.9

5.9

6.1

5.8

7.0

6.0

Đ

7.8

6.2

23

Nguyễn Văn Sơn

3.9

5.2

5.5

5.3

6.3

5.0

5.8

5.7

5.1

7.3

5.1

Đ

7.6

5.7

24

Trần Thị Thanh

6.2

7.0

7.0

5.7

7.5

6.2

6.6

6.8

5.8

7.5

6.9

Đ

8.5

6.8

25

Võ Thị Thảo

8.1

7.4

8.3

6.5

8.0

6.9

7.3

7.9

6.9

7.5

8.2

Đ

8.9

7.7

26

Mai Thị Thân

6.5

6.5

6.3

6.1

6.5

7.3

7.2

7.6

7.1

7.3

6.9

Đ

8.3

7.0

27

Lê Thị Thuyền

6.1

6.0

6.8

6.5

6.6

6.9

7.0

6.1

6.3

7.4

6.5

Đ

8.3

6.7

28

Nguyễn Công Toản

5.2

6.3

5.5

5.9

6.8

6.1

6.8

6.0

5.0

7.2

6.3

Đ

8.0

6.3

29

Lê Thị Trang

4.6

5.4

5.3

5.9

7.0

6.4

6.7

6.8

5.7

7.3

6.1

Đ

8.3

6.3

30

Võ Thị Trang

3.7

5.2

5.8

5.8

7.6

6.6

6.4

6.2

5.0

7.4

6.3

Đ

7.6

6.1

31

Trần Thanh Tùng

4.4

5.0

5.1

5.4

7.4

5.5

5.4

5.0

5.2

7.1

6.7

Đ

7.8

5.8

32

Trần Thị Việt

4.3

6.2

7.0

6.2

7.3

6.8

6.5

6.1

6.1

7.3

7.6

Đ

8.1

6.6

33

Phạm Văn Vũ

4.3

5.1

5.8

5.4

6.6

5.6

5.8

5.1

5.1

6.8

4.8

Đ

7.3

5.6

LỚP 12B3 LỚP 12B5 LỚP 12B4 LỚP 12A3 LỚP 12B2 LỚP 12B1 LỚP 12A5 LỚP 12A4 LỚP 12A2 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087