THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 12B4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12B4 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Đinh Kỳ Anh

5.1

5.2

5.9

5.8

6.2

6.3

6.1

5.1

5.7

7.2

5.8

Đ

7.0

6.0

2

Lê Xuân Bảo

5.1

5.1

6.8

5.5

6.2

5.1

6.1

5.5

5.1

6.7

5.9

Đ

5.8

5.7

3

Ngô Văn Bình

5.7

5.6

6.1

5.5

6.9

6.2

5.7

5.8

5.7

7.1

5.7

Đ

7.2

6.1

4

Nguyễn Thị Duần

7.8

7.9

7.5

6.7

6.8

7.5

7.3

6.9

7.2

7.7

7.9

Đ

7.6

7.4

5

Lâm Thị Dung

5.8

6.1

6.3

6.3

7.6

6.6

7.6

6.0

6.1

7.7

7.3

Đ

6.8

6.7

6

Võ Phước Giang

5.2

5.6

5.0

6.0

6.3

5.8

5.8

5.4

5.7

7.4

5.3

Đ

7.9

6.0

7

Phạm Thị Hằng

8.2

6.9

7.7

7.3

8.3

7.3

7.0

7.8

7.0

7.7

8.2

Đ

7.5

7.6

8

Dương Đăng Hoàng

7.8

6.4

7.0

7.0

7.7

6.7

6.6

6.9

6.0

7.5

7.7

Đ

7.2

7.0

9

Hoàng Thái Hòa

5.7

5.9

5.6

5.8

5.8

5.2

6.0

5.2

5.3

7.5

5.8

Đ

7.2

5.9

10

Lê Văn Hùng

6.5

6.7

7.1

6.8

6.9

6.1

7.4

7.4

7.2

7.5

8.1

Đ

7.2

7.1

11

Nguyễn Thị Hương

7.5

6.6

7.0

7.2

7.7

6.5

7.2

6.6

6.8

8.0

7.9

Đ

7.5

7.2

12

Trần Thị Hương

8.2

7.3

8.0

7.3

7.6

8.0

7.5

7.5

7.0

7.7

6.9

Đ

7.3

7.5

13

Nguyễn Thị Kiều

8.6

7.8

7.9

6.3

7.5

6.9

7.0

6.8

7.2

7.8

7.7

Đ

7.7

7.4

14

Nguyễn Thị Mỹ Linh

8.3

7.5

7.8

7.4

7.5

7.0

8.2

7.2

8.0

7.4

8.0

Đ

7.7

7.7

15

Nguyễn Thị Thùy Linh

7.8

6.8

7.1

7.4

7.8

7.5

7.0

7.2

8.0

7.7

6.6

Đ

7.7

7.4

16

Dương Thị Luận

8.5

7.0

7.3

6.3

8.1

7.7

8.1

6.6

8.3

7.6

8.1

Đ

7.7

7.6

17

Trần Thị Nguyệt

6.4

5.9

6.8

5.4

7.2

7.0

6.7

5.6

5.4

8.0

7.2

Đ

7.7

6.6

18

Phan Viết Ngư

5.7

5.7

6.6

6.1

6.4

5.7

6.0

6.8

6.3

7.3

7.1

Đ

7.5

6.4

19

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

7.4

7.0

7.5

6.4

8.0

7.1

7.1

6.8

7.0

8.0

7.7

Đ

7.8

7.3

20

Ngô Dung Nhi

7.3

6.9

7.8

7.1

7.2

7.2

8.0

7.9

7.0

8.0

8.0

Đ

7.2

7.5

21

Lê Mạnh Quảng

5.4

6.3

6.2

5.7

7.3

6.2

5.9

5.9

5.7

7.0

6.1

Đ

6.6

6.2

22

Lê Thị Quyên

8.5

7.8

8.0

7.3

7.8

7.0

8.0

8.0

7.1

7.6

7.5

Đ

6.7

7.6

23

Hoàng Thị Thanh

7.2

6.5

7.4

6.2

7.2

6.9

7.3

6.9

7.2

7.7

7.2

Đ

7.3

7.1

24

Trương Quang Thành

8.2

6.5

7.2

6.9

7.4

6.1

6.6

6.8

7.2

7.5

8.0

Đ

7.9

7.2

25

Hoàng Minh Thái

7.6

6.6

6.9

6.6

7.1

6.3

6.2

6.7

6.8

7.4

6.9

Đ

7.4

6.9

26

Lê Văn Thiên

5.6

6.4

5.8

5.8

7.1

6.0

6.0

5.9

5.1

7.4

6.8

Đ

7.1

6.3

27

Nguyễn Đăng Thịnh

5.8

5.8

6.7

6.5

6.4

6.6

6.0

5.4

5.8

7.1

5.8

Đ

7.4

6.3

28

Nguyễn Thị Tiệp

6.5

6.6

7.5

6.4

7.2

7.0

7.8

7.2

7.3

7.6

7.1

Đ

6.7

7.1

29

Nguyễn Thị Kim Trang

8.7

7.5

8.4

7.3

7.9

7.4

8.0

7.1

8.9

7.6

7.9

Đ

7.8

7.9

30

Tạ Xuân Trung

5.7

5.4

5.5

5.5

6.7

5.8

5.9

6.0

5.9

7.1

5.4

Đ

6.6

6.0

31

Võ Văn Tuấn

5.3

5.9

5.9

5.8

6.6

5.6

5.8

5.6

5.5

7.4

5.1

Đ

7.1

6.0

32

Dương Công Tùng

6.1

5.8

6.2

5.5

7.6

5.1

6.2

5.7

6.5

7.3

6.0

Đ

7.7

6.3

33

Dương Hữu Túc

6.2

5.8

6.6

6.1

7.1

6.3

6.6

6.5

6.0

7.5

6.5

Đ

7.8

6.6

34

Lê Hữu Vũ

5.7

6.3

6.2

6.4

6.8

6.6

6.0

5.3

5.8

7.2

6.2

Đ

7.4

6.3

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B5 LỚP 12A3 LỚP 12B2 LỚP 12B1 LỚP 12A5 LỚP 12A4 LỚP 12A2 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087