THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 12B2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12B2 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Lê Văn Chinh

8.4

7.9

8.7

6.8

7.6

6.9

7.6

7.6

6.6

7.7

7.7

Đ

9.0

7.7

2

Ngô Thanh Cường

6.1

7.1

7.0

6.9

7.2

6.3

6.7

6.8

4.8

6.9

6.5

Đ

7.9

6.7

3

Trịnh Đinh Hoàng Đăng

6.5

7.0

6.7

6.7

7.1

5.4

6.5

6.0

5.1

7.3

7.0

Đ

7.6

6.6

4

Nguyễn Đình Đoàn

7.2

7.4

7.4

5.9

6.9

6.5

6.8

6.0

6.2

6.8

6.8

Đ

7.1

6.8

5

Dương Công Hà

6.1

6.8

6.7

6.4

6.9

5.6

6.3

5.7

5.3

6.8

6.5

Đ

8.6

6.5

6

Nguyễn Xuân Hào

6.4

7.0

6.8

6.6

7.3

5.8

6.4

5.8

4.5

7.0

5.2

Đ

5.8

6.2

7

Nguyễn Văn Hoàng

7.1

6.9

7.0

7.1

7.3

5.6

6.5

6.4

5.0

6.9

7.7

Đ

7.7

6.8

8

Dương Đức Hoãn

6.3

6.9

6.9

6.5

7.1

6.6

6.3

6.1

5.2

7.1

5.2

Đ

7.8

6.5

9

Nguyễn Thị Hòa

7.3

7.2

7.6

7.3

7.5

7.1

7.8

7.8

6.5

7.6

6.7

Đ

7.5

7.3

10

Võ Thị Hòa

7.4

7.3

7.1

8.0

7.2

6.6

7.7

7.7

6.8

7.3

6.5

Đ

8.1

7.3

11

Trương Thị Huyền

8.9

8.8

8.8

7.6

7.5

7.4

7.6

7.8

6.6

7.9

8.2

Đ

7.8

7.9

12

Nguyễn Viết Hùng

6.7

7.4

7.0

6.2

7.4

6.3

6.8

6.4

5.6

6.9

7.9

Đ

8.2

6.9

13

Hoàng Văn Kiên

6.0

6.8

6.4

6.1

7.0

5.8

7.0

7.4

5.0

7.0

5.3

Đ

6.8

6.4

14

Dương Thị Phương Lan

7.1

7.5

7.6

7.2

7.6

6.9

8.0

7.0

6.7

7.6

6.6

Đ

8.3

7.3

15

Phạm Thị Liểu

7.6

7.8

7.7

7.7

8.1

6.8

7.3

7.4

6.7

7.8

7.9

Đ

8.2

7.6

16

Hà Thị Loan

9.2

8.7

8.7

8.3

7.8

7.1

8.0

8.1

8.4

8.0

8.3

Đ

8.3

8.2

17

Nguyễn Văn Lời

8.1

7.4

8.7

8.2

7.9

6.6

7.0

7.6

6.0

7.7

8.1

Đ

6.0

7.4

18

Lê Văn Minh

7.0

7.5

6.9

6.1

6.8

6.1

6.9

6.6

6.3

7.4

6.2

Đ

6.6

6.7

19

Trần Viết Minh

8.4

7.9

7.7

7.2

7.1

6.0

6.9

6.7

6.0

7.6

6.5

Đ

9.1

7.3

20

Hoàng Kim Ngân

8.2

7.6

7.7

7.9

7.8

7.3

8.1

8.0

6.6

7.7

6.9

Đ

7.8

7.6

21

Lê Thị Hồng Nhung

8.0

8.1

8.2

7.7

7.7

7.4

7.7

7.6

6.9

8.1

8.1

Đ

9.2

7.9

22

Võ Thị Phấn

8.1

7.6

7.9

7.5

7.2

7.2

7.3

7.6

7.3

7.8

7.3

Đ

8.0

7.6

23

Trần Ngọc Phong

8.6

6.9

7.9

6.6

7.6

5.8

6.8

6.9

6.5

7.2

6.3

Đ

8.0

7.1

24

Thái Thị Phương

7.4

7.7

7.4

7.3

7.8

6.9

7.0

7.2

6.7

8.0

6.5

Đ

8.8

7.4

25

Hoàng Thanh Quyền

7.6

7.6

7.6

7.2

7.6

7.7

7.7

8.0

6.1

8.0

8.0

Đ

8.4

7.6

26

Ngô Thị Sâm

7.9

7.3

6.9

6.4

8.1

6.8

7.9

7.9

6.2

7.5

7.3

Đ

9.1

7.4

27

Võ Văn Sung

6.4

6.6

6.7

6.2

7.2

5.8

6.7

6.7

5.6

7.6

5.0

Đ

7.3

6.5

28

Phạm Văn Sửu

5.9

6.7

7.1

6.2

7.1

5.9

6.8

6.7

5.6

7.1

5.2

Đ

7.9

6.5

29

Trần Văn Thành

6.2

6.4

7.2

6.5

7.2

6.2

6.6

6.2

5.5

7.5

6.5

Đ

7.5

6.6

30

Ngô Thị Thanh Thảo

7.6

7.4

7.7

7.5

7.1

6.8

7.7

7.6

5.8

7.5

6.5

Đ

7.2

7.2

31

Nguyễn Thị Thảo

7.9

7.9

7.4

6.8

8.0

6.8

7.2

7.8

6.5

7.8

6.7

Đ

8.2

7.4

32

Lê Quang Tuấn

7.9

7.9

7.2

7.8

7.4

5.9

6.9

6.6

5.8

7.5

7.2

Đ

8.1

7.2

33

Nguyễn Quốc Vương

5.3

6.5

6.7

6.0

6.7

6.1

6.2

6.0

4.9

7.1

5.5

Đ

6.7

6.1

34

Nguyễn Đình Vững

7.2

7.0

6.5

7.3

7.5

6.5

6.7

8.1

5.2

7.1

6.0

Đ

7.5

6.9

35

Nguyễn Thị Hải Yến

8.0

7.8

7.3

8.1

8.0

7.3

7.7

8.1

6.2

8.0

7.2

Đ

7.6

7.6

36

Trần Thị Yến

9.0

8.9

8.0

7.3

8.0

6.6

7.2

7.5

6.3

7.6

7.9

Đ

7.5

7.7

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B5 LỚP 12B4 LỚP 12A3 LỚP 12B1 LỚP 12A5 LỚP 12A4 LỚP 12A2 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087