THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 1
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 12A5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12A5 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Võ Thị Bé

8.3

8.2

7.8

7.4

7.4

7.1

7.5

8.1

7.0

7.7

7.4

Đ

8.0

7.7

2

Phạm Thị Cảnh

7.3

7.3

7.7

7.6

7.8

7.4

7.3

7.8

7.4

7.7

8.0

Đ

7.2

7.5

3

Dương Văn Dần

7.5

7.7

7.5

6.9

7.1

7.4

7.2

7.9

7.1

7.2

6.7

Đ

8.1

7.4

4

Đinh Mậu Dần

5.0

7.3

7.3

7.3

7.1

7.2

7.6

7.9

5.9

7.4

6.6

Đ

7.2

7.0

5

Nguyễn Thị Dương

7.1

8.1

8.0

6.8

7.8

6.9

8.2

7.9

6.5

8.0

7.7

Đ

7.4

7.5

6

Thái Văn Dừa

8.8

8.0

8.0

6.8

6.7

5.9

7.1

7.3

7.5

7.6

6.8

Đ

7.9

7.4

7

Nguyễn Quang Đạt

7.0

7.9

8.0

6.5

7.3

6.5

6.8

7.2

6.3

7.7

7.2

Đ

7.3

7.1

8

Nguyễn Ngọc Hà

8.3

8.2

8.2

7.8

7.6

7.7

7.8

9.0

8.3

7.6

7.7

Đ

7.4

8.0

9

Hoàng Thị Hoa

8.6

7.5

7.6

7.4

8.0

6.6

7.6

8.7

8.1

8.1

8.0

Đ

8.2

7.9

10

Lê Thị Hoa

8.3

8.8

8.2

8.0

8.1

7.2

7.9

8.9

7.7

7.8

8.5

Đ

8.6

8.2

11

Dương Công Hoàng

7.5

7.7

7.2

8.1

7.2

6.7

7.4

8.2

6.8

7.4

8.1

Đ

8.0

7.5

12

Trương Thuận Hòa

5.7

7.3

7.6

6.9

7.3

5.6

6.4

7.1

6.6

7.1

8.0

Đ

7.4

6.9

13

Nguyễn Văn Huy

6.1

7.6

7.7

8.0

7.7

6.8

7.1

8.3

8.3

7.6

7.0

Đ

8.1

7.5

14

Phạm Thị Thúy Huyền

8.6

8.8

8.4

7.4

8.0

7.5

8.1

8.6

8.0

7.8

7.4

Đ

7.7

8.0

15

Đinh Thị Hương

7.2

8.1

7.7

8.1

7.8

8.3

7.9

8.5

6.6

7.1

8.0

Đ

7.7

7.8

16

Lê Quang Hướng

7.9

8.1

7.6

7.1

6.4

7.0

6.8

7.3

7.2

7.7

6.3

Đ

7.9

7.3

17

Lê Gia Khanh

9.0

8.5

9.1

8.0

8.3

6.2

8.1

8.9

8.0

7.2

7.1

Đ

7.8

8.0

18

Lê Quang Minh

7.6

7.0

8.3

7.0

8.1

5.8

7.1

7.2

5.9

7.1

6.9

Đ

7.6

7.1

19

Dương Thị Nga

7.8

7.4

7.4

7.4

7.9

7.0

7.5

7.7

7.0

7.8

8.0

Đ

8.0

7.6

20

Nguyễn Văn Nhã

6.7

7.3

8.0

7.0

7.2

6.0

7.0

6.5

6.9

7.2

5.7

Đ

7.3

6.9

21

Đinh Thị Nụ

8.2

8.1

7.5

7.4

7.6

6.9

7.5

8.1

8.0

8.0

7.2

Đ

8.1

7.7

22

Dương Thị Phương

8.7

8.1

7.6

7.2

7.5

7.2

7.6

8.0

8.0

7.8

7.7

Đ

7.5

7.7

23

Lê Thi Phương

8.1

8.0

8.1

7.3

7.0

7.0

7.4

8.2

8.0

7.7

7.5

Đ

7.2

7.6

24

Nguyễn Thị Thanh Thanh

5.4

7.1

7.2

7.3

7.6

6.1

7.4

7.2

5.8

7.6

8.1

Đ

7.2

7.0

25

Nguyễn Quang Thành

6.0

6.9

6.5

6.5

7.6

6.2

7.4

7.0

5.8

7.4

5.9

Đ

7.1

6.7

26

Nguyễn Thị Thảo

5.7

7.3

7.2

7.0

7.6

6.8

7.5

7.5

6.2

7.3

7.8

Đ

8.2

7.2

27

Nguyễn Văn Thái

8.0

7.2

7.6

7.0

7.2

5.6

6.4

6.8

6.1

7.2

7.2

Đ

7.8

7.0

28

Nguyễn Văn Thuận

6.2

7.4

7.6

7.3

6.8

5.9

6.4

6.5

6.7

7.3

6.1

Đ

7.4

6.8

29

Nguyễn Hữu Thuật

9.0

8.6

8.7

8.4

8.3

6.8

7.4

8.5

7.3

7.6

8.4

Đ

8.5

8.1

30

Hồ Quý Tình

7.0

7.4

7.3

7.2

6.8

6.0

6.9

7.3

6.4

7.3

5.9

Đ

7.2

6.9

31

Nguyễn Thị Tình

7.6

8.7

7.3

7.9

7.9

7.5

7.3

8.4

8.0

7.7

8.0

Đ

7.8

7.8

32

Lê Hữu Toàn

8.1

7.3

7.4

7.2

7.4

5.8

6.8

6.9

6.9

7.8

7.6

Đ

8.8

7.3

33

Phan Thị Huyền Trang

6.1

7.5

7.5

6.9

7.9

7.4

7.4

7.8

7.3

7.6

7.6

Đ

7.6

7.4

34

Trương Thị Thúy Trinh

6.8

7.3

7.2

6.4

6.9

6.7

7.2

7.8

6.5

7.8

6.6

Đ

8.1

7.1

35

Trần Như Tùng

6.9

7.2

7.6

6.8

7.4

6.2

6.9

7.9

8.1

7.9

8.0

Đ

7.4

7.4

36

Dương Thị Vi

8.3

7.5

7.4

8.1

7.8

8.0

7.5

8.4

8.3

7.5

6.8

Đ

8.9

7.9

37

Nguyễn Thị Hải Yến

8.5

7.5

8.0

7.8

7.8

7.4

8.0

8.5

8.0

7.6

8.5

Đ

8.1

8.0

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B5 LỚP 12B4 LỚP 12A3 LỚP 12B2 LỚP 12B1 LỚP 12A4 LỚP 12A2 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087