THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 12A4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12A4 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Phan Thị Bình

7.0

7.6

6.6

7.5

6.9

6.8

7.9

7.8

6.0

8.1

8.0

Đ

7.9

7.3

2

Trương Thị Bình

5.7

7.2

6.4

7.2

6.4

6.6

8.0

7.0

6.0

7.7

7.4

Đ

8.0

7.0

3

Phạm Công Cường

5.8

7.3

5.9

7.1

6.8

5.4

6.0

6.4

5.7

6.9

5.9

Đ

7.3

6.4

4

Trần Thị Dịu

7.1

7.5

7.3

7.1

7.7

7.1

8.1

7.7

6.6

7.7

8.0

Đ

7.9

7.5

5

Võ Thị Duyên

6.6

7.7

6.4

7.2

7.1

6.4

7.6

7.4

6.5

8.0

7.4

Đ

7.6

7.2

6

Phạm Văn Dũng

6.0

6.9

6.5

7.1

7.9

6.6

7.2

8.0

6.6

7.1

7.7

Đ

7.1

7.1

7

Hoàng Văn Đạt

8.9

8.9

8.7

8.0

7.7

7.2

6.9

8.4

7.3

7.3

8.6

Đ

8.0

8.0

8

Hoàng Thị Hằng

8.7

8.6

8.2

8.1

7.9

7.2

7.8

7.6

7.0

8.0

8.0

Đ

8.0

7.9

9

Võ Thị Hằng

7.6

7.5

7.1

7.5

7.9

7.1

7.6

7.6

7.5

8.0

8.0

Đ

7.2

7.6

10

Võ Thị Hiền

8.2

7.6

7.4

8.1

7.7

6.9

7.9

8.7

7.5

7.8

7.4

Đ

8.0

7.8

11

Lê Thị Huệ

8.4

9.0

7.5

7.8

8.3

7.1

8.3

8.7

8.0

7.7

8.5

Đ

8.1

8.1

12

Nguyễn Thị Khánh Huyền

8.6

8.5

8.0

7.3

7.9

7.4

7.4

8.2

8.1

8.0

7.0

Đ

7.7

7.8

13

Hồ Văn Hùng

8.2

8.2

7.0

6.6

6.8

5.5

6.1

6.9

6.6

7.2

5.6

Đ

7.4

6.8

14

Lê Văn Hùng

8.2

8.7

7.7

8.1

7.7

5.7

6.9

7.0

6.5

7.0

6.6

Đ

7.8

7.3

15

Trần Văn Khanh

6.9

7.5

7.1

6.9

7.2

6.0

7.7

7.2

6.4

7.3

7.5

Đ

7.6

7.1

16

Mai Thị Lan

7.1

8.3

7.2

7.8

7.9

6.8

7.2

7.5

6.4

8.0

6.2

Đ

7.6

7.3

17

Lê Tấn Lâm

7.2

7.6

7.2

7.7

6.6

5.2

6.7

7.3

7.1

7.7

6.4

Đ

7.7

7.0

18

Trần Thị Mỹ Linh

8.4

8.2

6.8

7.0

7.9

7.3

7.9

7.1

8.5

7.6

7.6

Đ

7.7

7.7

19

Trần Thị Loan

8.0

7.2

6.8

7.2

7.4

7.5

6.2

7.0

8.1

7.8

6.7

Đ

7.7

7.3

20

Nguyễn Văn Luận

6.1

7.0

6.2

7.5

7.3

5.6

7.1

7.3

5.9

7.3

5.6

Đ

7.4

6.7

21

Nguyễn Thành Lục

7.7

7.6

5.8

7.0

6.8

7.2

7.5

8.2

5.7

7.0

8.1

Đ

6.9

7.1

22

Dương Công Minh

7.0

7.2

6.5

6.7

7.4

6.0

6.2

6.5

5.7

6.9

6.5

Đ

7.3

6.7

23

Hoàng Anh Minh

5.4

7.0

6.2

6.8

7.2

5.7

6.7

6.6

5.7

7.1

6.4

Đ

7.1

6.5

24

Lê Quang Phong

7.1

7.6

7.4

7.3

7.2

5.8

6.9

6.1

6.8

7.2

6.5

Đ

7.3

6.9

25

Nguyễn Thị Phượng

7.6

7.8

7.0

7.9

7.6

7.7

7.7

7.1

8.0

8.1

8.0

Đ

8.5

7.8

26

Võ Đình Quốc

5.4

7.2

6.7

7.2

7.2

5.2

7.0

6.3

6.3

7.3

7.0

Đ

7.0

6.7

27

Ngô Xuân Quý

7.6

8.0

6.7

7.4

7.7

7.3

7.6

7.5

7.0

7.2

8.0

Đ

8.2

7.5

28

Lê Đăng Sỹ

7.7

8.0

7.7

6.6

7.6

6.0

7.5

6.7

6.7

7.0

7.0

Đ

7.7

7.2

29

Nguyễn Thành Tâm

8.4

8.4

7.4

7.6

7.1

5.6

6.7

6.9

7.1

7.3

8.5

Đ

8.1

7.4

30

Nguyễn Văn Thăng

8.9

8.7

7.4

6.8

7.6

6.4

7.4

6.9

7.7

7.6

6.9

Đ

7.6

7.5

31

Lê Hữu Thiềng

7.8

7.8

7.3

6.9

7.3

6.8

6.8

6.7

7.1

7.5

5.8

Đ

7.4

7.1

32

Ngô Thị Hoài Thu

8.6

8.8

8.4

8.2

7.6

7.4

8.4

8.5

8.0

8.0

8.5

Đ

7.9

8.2

33

Hoàng Công Thuận

4.5

6.3

5.5

7.3

6.6

5.0

5.9

6.7

5.9

7.0

5.4

Đ

7.1

6.1

34

Lê Thị Thu Thủy

7.9

7.9

7.4

7.4

7.6

7.1

7.9

7.8

8.0

7.5

8.0

Đ

7.2

7.6

35

Nguyễn Thị Thủy

8.0

8.0

7.6

7.5

7.7

7.4

8.2

7.8

8.0

8.0

6.9

Đ

7.1

7.7

36

Hồ Thị Tình

5.6

6.1

6.9

6.7

7.5

6.1

6.8

6.7

6.3

7.6

5.3

Đ

7.9

6.6

37

Đinh Duy Tôn

7.2

7.6

7.1

7.0

7.5

5.7

7.0

6.7

6.7

7.2

6.3

Đ

7.5

7.0

38

Lê Thị Kiều Trang

8.4

8.5

7.4

7.8

7.2

7.3

8.4

7.8

8.7

8.0

8.1

Đ

7.8

8.0

39

Lê Thuận Vương

6.5

7.5

6.1

7.3

7.2

6.1

7.8

6.8

6.5

7.3

7.1

Đ

7.3

7.0

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B5 LỚP 12B4 LỚP 12A3 LỚP 12B2 LỚP 12B1 LỚP 12A5 LỚP 12A2 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087