THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 12A3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12B3 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Phan Viết Anh

4.7

6.5

5.1

5.3

7.2

6.0

6.3

5.3

5.1

6.8

5.4

Đ

6.3

5.8

2

Lê Văn Chung

6.0

6.7

7.0

6.6

6.4

5.9

6.4

6.4

5.9

7.5

6.0

Đ

8.0

6.6

3

Nguyễn T Thủy Chung

6.6

7.6

7.9

6.5

6.4

6.6

6.5

6.9

5.1

7.5

5.6

Đ

6.4

6.6

4

Hoàng Thái Diện

5.1

7.0

6.6

5.9

6.7

5.3

6.2

5.9

5.2

7.0

5.5

Đ

6.6

6.1

5

Nguyễn Thị Giang

6.5

7.2

7.5

6.2

7.0

8.0

8.0

8.0

6.5

8.1

7.3

Đ

7.7

7.3

6

Nguyễn Thị Thu Hà

7.7

7.0

7.8

7.0

7.7

7.7

7.2

7.1

7.0

8.3

8.2

Đ

8.6

7.6

7

Nguyễn Thị Thu Hà

8.4

6.7

7.3

7.4

7.6

6.8

7.0

6.9

7.2

8.3

7.9

Đ

8.2

7.5

8

Trần Thị Hà

5.8

7.4

6.2

7.0

6.1

7.4

7.3

7.0

6.2

7.6

6.5

Đ

7.2

6.8

9

Nguyễn Thanh Hải

5.7

6.7

5.7

5.7

6.7

6.3

6.3

6.4

5.9

7.2

5.7

Đ

6.4

6.2

10

Hoàng Thị Thu Hiền

8.1

8.3

7.0

7.4

6.6

7.1

7.1

7.8

6.8

7.8

6.8

Đ

7.6

7.4

11

Ngô Thị Kim Huệ

7.1

7.0

7.0

7.5

6.8

6.5

6.9

7.0

6.6

7.8

7.2

Đ

7.4

7.1

12

Lê Ngọc Huyền

8.4

7.2

7.8

7.4

7.1

7.2

6.8

7.4

7.8

8.0

8.1

Đ

8.1

7.6

13

Ngô Thị Hương

7.6

7.9

8.5

7.3

7.3

6.8

7.4

6.6

6.0

7.9

6.9

Đ

7.5

7.3

14

Ngô Thị Kiều

6.4

6.4

7.3

6.7

6.9

7.5

6.9

6.6

6.5

7.7

7.5

Đ

7.5

7.0

15

Trần Văn Kiệt

6.1

6.4

5.7

5.5

7.1

6.6

6.2

6.3

5.2

6.9

5.4

Đ

7.6

6.3

16

Trần Thị Linh

7.9

7.3

6.7

6.8

7.1

6.5

6.7

6.9

7.3

7.3

6.1

Đ

7.5

7.0

17

Trần Thị Mỹ Linh

7.9

7.5

7.7

7.8

7.1

6.8

7.7

8.5

7.5

7.7

7.9

Đ

6.5

7.6

18

Nguyễn Văn Lộc

8.5

7.3

7.5

6.2

7.2

6.3

6.9

6.2

6.6

7.8

7.1

Đ

6.9

7.0

19

Hoàng Văn Ngọc

6.1

6.8

6.9

6.0

6.7

6.6

6.2

5.4

5.5

7.8

6.4

Đ

6.1

6.4

20

Nguyễn Thị Nhi

5.9

6.7

6.9

6.5

7.2

7.3

8.0

6.8

6.2

7.9

6.3

Đ

8.0

7.0

21

Hoàng Thị Nhớ

8.7

7.1

7.7

6.6

6.9

7.1

6.9

6.4

8.0

7.4

7.7

Đ

7.0

7.3

22

Trần Thị Nhung

7.2

6.9

7.7

6.2

7.6

7.4

7.1

6.4

7.1

7.7

6.7

Đ

6.0

7.0

23

Nguyễn Đình Như

6.7

6.8

7.8

6.2

6.5

6.6

6.7

6.1

6.4

7.6

7.0

Đ

7.3

6.8

24

Võ Thị Oanh

6.9

7.0

7.5

6.7

7.3

7.2

7.2

6.2

7.2

7.6

7.2

Đ

7.4

7.1

25

Ngô Hồng Sơn

6.5

6.8

7.5

6.5

6.3

6.1

7.0

6.5

7.2

7.1

6.4

Đ

7.4

6.8

26

Nguyễn Đức Tài

8.1

6.5

7.2

5.8

7.2

6.6

6.7

6.5

7.2

7.6

7.7

Đ

7.3

7.0

27

Hoàng Thành Tám

7.6

6.8

7.2

7.3

6.3

6.9

6.7

7.2

6.2

7.4

7.7

Đ

7.7

7.1

28

Nguyễn Thị Thanh

6.7

7.0

6.8

6.3

7.2

7.3

6.9

6.9

6.7

7.7

7.8

Đ

7.4

7.1

29

Đinh Thị Thắm

9.0

8.3

8.4

8.3

7.5

6.8

8.4

8.0

7.1

9.0

7.5

Đ

7.1

8.0

30

Hoàng Văn Thắm

5.3

6.6

6.5

6.1

6.4

5.2

6.2

5.7

5.7

7.5

6.5

Đ

7.0

6.2

31

Lê Tấn Thỏa

5.9

6.4

5.7

5.6

6.7

6.6

6.1

6.0

5.2

7.1

5.4

Đ

7.4

6.2

32

Lê Thị Thu

7.2

7.3

7.2

7.6

7.2

7.5

8.0

8.4

6.5

8.0

8.5

Đ

7.6

7.6

33

Ngô Thị Trinh

5.1

7.3

5.9

7.1

6.6

7.3

6.5

7.0

5.5

7.6

5.9

Đ

6.7

6.5

34

Nguyễn Quang Trung

7.5

7.0

8.0

7.2

8.1

6.5

7.0

7.3

7.1

7.6

6.2

Đ

7.4

7.2

35

Nguyễn Văn Tý

7.9

6.7

6.0

6.2

8.0

6.6

6.4

6.7

7.0

7.6

7.1

Đ

7.0

6.9

36

Ngô Thị Vân

8.4

7.9

8.7

7.4

6.4

7.4

7.1

7.0

6.7

8.0

7.8

Đ

7.9

7.6

37

Ngô Thị Hải Yến

5.9

6.7

6.7

6.6

7.4

8.0

7.3

6.7

5.9

8.1

7.3

Đ

7.1

7.0

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B5 LỚP 12B4 LỚP 12B2 LỚP 12B1 LỚP 12A5 LỚP 12A4 LỚP 12A2 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087