THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 3
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 12A2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12A2 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Nguyễn Đăng Quyền Anh

7.6

8.3

8.1

7.1

7.1

6.5

7.0

6.9

6.4

8.0

6.7

Đ

7.5

7.3

2

Lê Văn Dần

8.2

8.0

7.2

7.4

7.6

5.7

7.0

7.5

6.3

7.4

6.7

Đ

7.6

7.2

3

Lê Hữu Du

8.1

8.2

7.6

7.3

7.7

6.1

6.8

7.3

6.3

7.8

7.9

Đ

8.1

7.4

4

Nguyễn Văn Dũ

8.3

7.9

7.1

8.2

7.9

6.6

7.6

9.0

7.6

8.0

8.6

Đ

8.4

7.9

5

Ngô Thị Đào

8.0

8.4

8.0

8.7

7.8

6.9

6.8

7.8

7.0

8.2

8.1

Đ

7.9

7.8

6

Hoàng Minh Đạt

7.9

7.4

7.8

7.0

7.1

7.0

7.0

7.4

6.7

7.5

7.1

Đ

7.8

7.3

7

Nguyễn Thị Hằng

8.6

8.7

8.0

8.2

8.0

7.4

7.5

7.9

7.4

8.0

7.9

Đ

8.6

8.0

8

Nguyễn Thị Hiền

8.4

8.3

7.7

7.2

8.0

7.5

6.8

7.1

6.8

8.0

6.6

Đ

7.9

7.5

9

Dương Đức Hòa

8.8

8.2

8.2

9.3

7.7

6.1

8.0

8.1

7.2

7.8

8.5

Đ

8.1

8.0

10

Hoàng Thị Hoài

6.9

8.2

7.5

8.3

8.0

7.0

7.0

7.8

6.8

8.2

7.0

Đ

8.1

7.6

11

Lê Thị Hoài

8.5

8.5

8.4

8.7

8.2

7.4

8.1

8.0

8.3

7.7

7.8

Đ

8.9

8.2

12

Lê Thị Hồng

7.9

8.6

7.4

8.0

8.2

8.4

7.9

8.7

8.0

8.1

8.2

Đ

7.8

8.1

13

Võ Thị Hồng

9.4

9.3

8.3

8.9

8.4

7.8

8.0

8.9

9.8

8.1

8.8

Đ

8.2

8.7

14

Nguyễn Thị Minh Hợp

9.1

9.1

8.3

9.1

7.7

7.1

7.9

8.5

8.0

8.1

9.1

Đ

8.0

8.3

15

Hoàng Thị Huyền

8.0

8.4

7.8

8.7

8.0

6.5

7.4

7.8

8.4

8.0

7.8

Đ

8.1

7.9

16

Lê Thị Huyền

8.0

8.6

8.0

7.5

7.4

7.3

7.7

8.1

7.5

8.1

8.3

Đ

8.3

7.9

17

Ngô Thị Huyền

8.5

8.3

7.2

7.7

7.8

7.1

7.0

8.0

7.2

8.1

6.7

Đ

8.0

7.6

18

Nguyễn Thị Huyền

8.4

8.6

7.1

8.3

8.2

7.3

9.3

7.9

7.9

8.0

7.8

Đ

8.3

8.1

19

Trương Thị Hương

8.6

8.8

8.3

8.1

8.0

7.3

8.1

8.0

8.3

7.9

7.8

Đ

8.1

8.1

20

Võ Thị Hương

9.4

8.7

8.6

8.5

8.1

6.6

7.6

8.1

7.7

8.1

8.5

Đ

8.5

8.2

21

Phạm Thị Thùy Linh

7.6

8.6

7.8

7.4

8.0

6.7

7.3

7.4

7.4

7.9

7.4

Đ

7.9

7.6

22

Trần Thị Loan

8.6

8.1

7.5

8.1

7.9

7.5

9.2

8.0

7.5

8.1

8.2

Đ

7.8

8.0

23

Lê Thị Lộc

8.2

8.7

7.4

8.1

7.6

7.4

7.8

8.2

7.2

8.0

7.6

Đ

8.4

7.9

24

Nguyễn Thị Luyến

7.2

7.9

7.1

8.3

7.3

6.8

7.6

7.2

7.0

7.9

7.7

Đ

8.2

7.5

25

Nguyễn Quang Lý

8.7

8.3

7.8

7.6

7.2

6.1

6.8

7.1

6.8

7.6

6.7

Đ

8.1

7.4

26

Võ Thị Hồng Ngân

8.5

8.4

7.3

8.2

7.7

7.0

7.7

7.7

7.3

8.2

8.1

Đ

8.7

7.9

27

Đinh Duy Phong

8.6

8.3

8.1

8.2

7.5

6.9

6.9

7.8

7.4

7.7

7.3

Đ

8.2

7.7

28

Ngô Văn Phúc

8.1

7.9

6.9

7.9

7.8

6.6

6.7

8.2

9.0

7.9

8.7

Đ

8.2

7.8

29

Lê Thị Sáng

9.1

8.9

8.2

8.3

8.2

7.5

8.3

8.1

8.8

8.1

8.6

Đ

8.9

8.4

30

Nguyễn Quuang Ngọc Sơn

8.3

7.8

7.3

7.3

6.7

5.8

8.0

7.0

6.6

7.8

6.4

Đ

8.1

7.3

31

Lê Tấn Tài

9.6

8.9

8.6

8.1

7.5

6.9

7.5

8.2

7.9

8.1

8.4

Đ

8.7

8.2

32

Phạm Thị Thảo

8.9

8.6

7.9

8.2

7.7

7.1

8.8

8.9

7.1

8.2

8.1

Đ

8.2

8.1

33

Trần Thị Thoan

8.1

8.6

7.5

8.7

8.1

7.7

8.2

8.2

7.5

8.0

8.5

Đ

8.4

8.1

34

Hoàng Thị Thùy Trang

9.2

8.3

8.4

9.3

7.2

7.5

8.2

8.5

7.9

8.2

9.0

Đ

8.5

8.4

35

Nguyễn Thị Trang

8.3

8.1

7.8

8.1

7.4

7.6

7.7

8.0

7.5

8.3

7.3

Đ

8.6

7.9

36

Phạm Thị Trâm

8.8

8.8

8.2

8.6

7.7

7.5

7.4

8.2

8.0

8.0

8.2

Đ

8.2

8.1

37

Trần Đức Trọng

7.9

8.1

7.7

7.5

7.5

6.5

7.3

7.4

7.0

7.7

6.3

Đ

7.7

7.4

38

Nguyễn Đình Trung

8.5

8.0

6.9

7.2

7.2

6.3

7.4

7.2

8.6

8.1

7.3

Đ

8.4

7.6

39

Lê Anh Tú

9.0

8.5

7.3

7.9

7.2

6.6

7.3

7.0

6.7

8.0

6.3

Đ

7.8

7.5

40

Bùi Thị Tư

8.4

8.3

7.0

7.7

7.6

8.0

7.9

9.2

7.3

8.1

7.2

Đ

8.3

7.9

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B5 LỚP 12B4 LỚP 12A3 LỚP 12B2 LỚP 12B1 LỚP 12A5 LỚP 12A4 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087