THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 27
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 12A1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12A1 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Đoàn Thị Ngọc Anh

9.0

9.4

9.4

8.4

8.8

7.3

8.3

8.9

7.9

8.3

8.5

Đ

9.5

8.6

2

Võ Lê Mỹ Anh

8.9

8.9

8.8

8.1

8.3

7.6

8.2

8.0

7.5

8.1

8.4

Đ

8.2

8.3

3

Phan Thị Duyền

9.2

8.9

8.9

8.7

8.9

7.2

8.0

8.2

7.9

8.1

8.0

Đ

7.8

8.3

4

Lê Võ Quốc Dũng

8.0

8.4

7.9

7.4

8.2

6.3

8.0

8.0

6.6

7.3

6.9

Đ

7.7

7.6

5

Nguyễn Thị Hồng Đào

9.0

8.8

8.4

8.5

7.8

6.8

8.1

8.0

7.6

8.3

7.6

Đ

8.0

8.1

6

Trương Thành Đô

8.6

9.2

8.6

7.5

8.7

6.6

7.6

8.2

7.6

7.6

9.1

Đ

8.4

8.1

7

Đinh Mậu Đức

7.6

8.1

7.7

8.1

8.2

6.0

7.3

8.0

7.1

8.4

8.1

Đ

8.2

7.7

8

Nguyễn Thị Mỹ Hà

9.4

8.9

9.6

8.8

8.8

8.2

8.5

9.0

8.8

8.1

8.7

Đ

8.3

8.8

9

Nguyễn Đăng Hải

8.4

9.1

9.0

7.6

8.5

6.5

7.7

7.3

7.3

7.7

7.8

Đ

8.5

8.0

10

Nguyễn Thị Hồng Hiểu

8.3

8.7

8.6

9.1

8.1

7.4

7.9

8.1

7.7

8.2

7.8

Đ

8.7

8.2

11

Phan Văn Hiếu

9.1

9.1

7.8

8.3

8.2

6.9

8.2

7.7

7.0

7.7

7.8

Đ

8.2

8.0

12

Nguyễn Văn Hòa

8.3

8.8

8.7

8.1

8.2

8.5

8.4

8.2

8.0

7.8

8.4

Đ

7.8

8.3

13

Trần Thị Huệ

7.7

8.7

8.5

8.1

8.8

8.7

8.7

8.4

8.0

8.1

7.9

Đ

8.1

8.3

14

Nguyễn Đình Huy

7.2

8.6

7.9

7.1

8.3

6.3

7.0

7.6

7.0

7.7

7.1

Đ

8.0

7.5

15

Bùi Thị Khánh Huyền

7.5

9.0

8.9

8.5

8.2

6.6

8.0

8.0

8.5

7.9

8.2

Đ

8.2

8.1

16

Nguyễn Thị Huyền

9.2

9.0

9.0

7.8

8.5

7.1

7.7

8.0

8.1

8.1

7.9

Đ

8.1

8.2

17

Nguyễn Thị Kiên

9.8

9.2

9.1

7.9

8.4

7.1

7.7

8.0

7.7

8.0

9.3

Đ

8.6

8.4

18

Hoàng Thị Lan

9.7

9.6

9.2

8.0

8.7

8.0

8.5

8.6

8.5

8.3

8.4

Đ

8.5

8.7

19

Võ Thị Lễ

7.8

8.9

8.3

8.2

8.5

7.3

7.7

7.9

8.1

8.0

7.8

Đ

8.4

8.1

20

Nguyễn Thị Ngọc Liên

8.0

8.7

8.0

8.1

8.4

8.3

8.5

8.8

7.3

8.0

7.9

Đ

8.3

8.2

21

Võ Thị Mỹ Linh

8.4

8.7

8.8

7.5

8.6

7.2

8.1

7.9

8.8

8.1

8.2

Đ

7.9

8.2

22

Lê Thị Loan

8.3

8.8

7.9

8.2

8.0

7.2

7.1

8.3

8.2

8.1

7.8

Đ

8.2

8.0

23

Lê Thị Linh Nhi

8.5

8.7

7.6

8.2

8.0

7.5

8.1

8.3

8.4

8.2

7.9

Đ

8.6

8.2

24

Võ Thị Hoài Nhi

8.8

8.4

8.3

7.6

8.3

7.2

7.6

8.6

8.1

8.3

7.3

Đ

8.7

8.1

25

Dương Thị Nhung

8.9

9.4

8.5

7.9

8.4

6.8

8.0

8.2

8.0

8.1

8.4

Đ

7.9

8.2

26

Ngô Thị Thu Nhung

9.1

8.4

8.3

8.1

8.3

7.0

7.7

8.3

7.5

8.0

8.7

Đ

8.1

8.1

27

Lê Thị Kiều Oanh

8.5

8.6

8.3

7.9

8.4

6.7

7.9

8.3

7.8

8.1

7.6

Đ

8.3

8.0

28

Lê Thị Phượng

9.7

9.4

9.8

9.1

8.5

7.9

9.0

9.0

9.0

8.0

9.0

Đ

7.8

8.9

29

Trương Văn Quốc

9.0

8.4

9.0

7.6

8.4

6.9

7.4

7.7

7.4

8.0

7.6

Đ

8.6

8.0

30

Lê Thị Khánh Tâm

8.3

9.1

8.6

8.4

8.1

6.9

7.6

8.3

7.4

8.0

7.6

Đ

7.4

8.0

31

Nguyễn Đăng Tâm

9.0

9.3

8.8

7.4

8.0

6.3

7.6

7.9

7.4

7.9

6.9

Đ

8.6

7.9

32

Nguyễn Thị Thảo

9.0

8.6

7.9

9.0

8.4

7.0

7.6

8.0

6.6

7.9

8.1

Đ

8.6

8.1

33

Trần Thị Thắm

8.4

9.1

8.2

7.8

8.2

7.2

7.5

8.4

7.3

7.7

7.3

Đ

8.3

8.0

34

Nguyễn Thị Thủy

8.3

9.1

8.5

8.3

8.5

7.1

8.2

8.0

8.0

8.0

8.8

Đ

8.0

8.2

35

Nguyễn Thị Thảo Thúy

9.4

8.8

8.4

8.9

8.3

7.4

8.0

8.4

8.1

8.0

7.9

Đ

8.6

8.4

36

Nguyễn Thị Trang

8.3

8.4

7.9

8.6

8.5

7.0

8.2

8.2

9.0

8.2

7.5

Đ

8.3

8.2

37

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

7.9

8.5

8.3

8.5

7.9

7.3

7.8

8.3

7.6

8.1

7.9

Đ

7.5

8.0

38

Nguyễn Thị Trinh

7.4

8.7

7.9

8.2

7.6

7.0

7.1

7.8

7.2

8.1

7.6

Đ

8.0

7.7

39

Nguyễn Thị Hồng Trúc

8.8

8.6

8.3

8.3

8.4

7.1

7.9

7.6

7.3

8.0

8.3

Đ

8.4

8.1

40

Lê Quang Tuấn

8.2

8.8

8.1

7.7

8.4

6.5

7.5

7.4

7.0

7.9

8.6

Đ

8.4

7.9

41

Lê Thị Hải Yến

8.4

8.9

8.5

7.9

8.0

6.7

7.9

7.4

7.6

8.1

7.4

Đ

7.9

7.9

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B5 LỚP 12B4 LỚP 12A3 LỚP 12B2 LỚP 12B1 LỚP 12A5 LỚP 12A4 LỚP 12A2
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087