THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 12B5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12B5 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Dương Đức Cần

7.0

6.6

6.8

6.5

6.5

6.6

6.8

6.7

5.9

7.2

7.1

Đ

8.6

6.9

2

Võ Văn Chung

5.5

6.6

7.2

6.9

6.3

6.6

8.0

6.7

5.4

6.9

6.2

Đ

7.4

6.6

3

Lê Thuận Dân

7.2

5.7

7.1

6.4

6.1

6.7

8.0

7.1

5.6

7.2

6.4

Đ

8.5

6.8

4

Nguyễn Xuân Dần

4.8

5.6

6.7

6.8

6.6

5.9

6.2

5.7

5.1

6.8

5.3

Đ

8.0

6.1

5

Dương Đệ Dưỡng

6.8

7.0

6.9

7.1

7.7

6.7

6.4

6.9

6.5

6.9

6.4

Đ

7.5

6.9

6

Nguyễn Văn Đạt

5.9

5.8

6.8

6.5

6.9

6.5

5.8

6.8

7.3

7.1

6.4

Đ

7.6

6.6

7

Nguyễn Thị Lệ Giang

5.7

6.5

6.8

6.8

7.2

7.3

7.1

7.0

6.3

8.0

7.5

Đ

8.9

7.1

8

Phan Thị Giang

6.5

6.3

6.7

7.4

7.7

7.0

6.9

7.7

6.7

7.8

6.4

Đ

8.4

7.1

9

Nguyễn Thị Thu Hiền

5.1

6.7

6.9

6.8

7.0

7.5

7.1

7.5

5.5

8.0

7.0

Đ

8.3

7.0

10

Nguyễn Duy Hiếu

6.4

6.6

7.1

6.9

6.4

6.6

5.9

6.3

5.9

6.8

7.1

Đ

7.7

6.6

11

Võ Đức Hiếu

5.1

6.5

6.7

6.4

6.8

5.6

6.0

4.9

5.4

6.9

6.1

Đ

7.2

6.1

12

Hồ Văn Hòa

4.8

6.0

5.8

6.5

6.8

6.5

5.9

6.3

5.4

6.7

5.6

Đ

8.2

6.2

13

Trần Thị Hồng

7.7

7.5

7.7

7.8

7.4

7.5

7.0

8.1

7.5

7.8

8.1

Đ

8.9

7.8

14

Nguyễn Thị Lệ

7.0

7.2

6.9

7.6

6.6

7.2

7.3

7.9

6.9

7.6

7.2

Đ

8.4

7.3

15

Hoàng Thị Mỹ Liên

5.2

6.5

7.4

7.6

7.7

8.1

8.4

7.8

6.4

8.3

8.2

Đ

8.2

7.5

16

Ngô Thị Luyến

8.1

8.0

7.9

7.8

7.1

7.4

8.0

7.4

6.8

7.8

8.5

Đ

8.1

7.7

17

Lê Thị Lưu

4.5

7.1

6.5

6.5

6.8

6.7

6.8

6.6

5.5

7.3

6.3

Đ

8.4

6.6

18

Ngô Thị Hoa Lý

4.1

6.1

6.7

6.6

6.4

6.6

6.8

5.6

5.3

7.8

6.0

Đ

8.0

6.3

19

Phạm Thị Nhị

8.5

7.8

7.4

7.4

7.7

7.3

7.4

8.0

7.4

8.0

8.0

Đ

8.6

7.8

20

Lê Thị Phượng

8.0

7.5

7.8

7.0

7.9

7.1

7.2

8.0

7.4

7.9

7.5

Đ

7.8

7.6

21

Đinh Minh Quốc

5.4

5.7

6.3

6.1

6.5

6.2

5.9

6.2

6.0

6.9

7.2

Đ

8.5

6.4

22

Nguyễn Thị Như Quỳnh

8.3

7.0

7.0

7.4

8.0

6.9

7.5

7.7

6.6

7.5

6.5

Đ

8.7

7.4

23

Nguyễn Xuân Sỉ

5.6

5.7

7.1

6.0

7.0

5.5

5.6

6.3

6.3

6.7

5.6

Đ

7.2

6.2

24

Lê Văn Sữu

6.0

6.3

6.9

6.4

6.6

6.6

6.8

6.8

5.5

7.2

6.3

Đ

8.6

6.7

25

Hà Thị Thanh

7.4

6.6

7.1

7.6

7.8

7.6

7.0

8.0

6.6

7.0

7.5

Đ

7.9

7.3

26

Võ Thị Thạo

6.0

6.7

6.9

7.0

7.6

6.9

7.2

7.8

6.8

7.5

7.0

Đ

8.5

7.2

27

Nguyễn Văn Thuần

6.0

7.3

6.5

7.4

7.3

6.5

6.5

6.7

6.3

6.9

7.1

Đ

8.3

6.9

28

Hoàng Văn Tiến

5.3

6.3

6.3

5.8

7.5

6.7

5.9

6.9

5.7

7.3

6.4

Đ

8.4

6.5

29

Nguyễn Thị Hương Trà

5.7

6.5

7.1

6.3

6.9

7.1

7.3

7.7

6.2

7.5

6.8

Đ

8.4

7.0

30

Nguyễn Thị Thanh Trà

5.1

6.8

6.9

6.7

7.1

7.4

6.9

7.6

6.8

7.4

6.8

Đ

8.5

7.0

31

Lê Thị Hà Trang

6.0

6.6

7.1

7.3

7.6

7.7

7.1

7.9

7.5

7.8

7.5

Đ

8.4

7.4

32

Nguyễn Đăng Triển

7.3

8.0

7.5

7.3

7.3

7.1

7.8

7.0

6.5

7.7

8.1

Đ

8.3

7.5

33

Lê Xuân Trọng

6.3

6.5

6.5

6.4

7.1

6.9

5.9

6.9

5.4

7.2

6.5

Đ

7.3

6.6

34

Đinh Tử Tuấn

6.3

6.2

6.0

7.3

6.1

5.8

5.9

5.8

6.4

6.7

5.4

Đ

7.0

6.2

35

Trần Văn Tư

5.4

6.3

6.8

6.7

6.4

5.8

6.2

6.2

5.7

6.9

6.4

Đ

8.0

6.4

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B4 LỚP 12A3 LỚP 12B2 LỚP 12B1 LỚP 12A5 LỚP 12A4 LỚP 12A2 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087