THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 2
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 12B1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 12 - Lớp 12B1 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Đinh Thị Ái Ân

7.1

7.4

7.5

7.1

7.1

7.2

8.0

7.1

6.0

8.0

7.5

Đ

7.0

7.3

2

Nguyễn Thị Bé

7.2

8.0

7.7

7.0

7.3

6.4

7.8

7.2

6.3

7.8

7.0

Đ

8.4

7.3

3

Nguyễn Thị Duyên

6.9

6.9

7.3

6.6

7.2

6.5

7.0

7.5

5.7

8.0

7.6

Đ

7.9

7.1

4

Lê Thị Hà

8.6

8.1

8.5

8.2

8.5

8.4

8.3

9.1

7.5

8.0

8.7

Đ

8.5

8.4

5

Thái Thị Hằng

4.4

6.0

6.7

5.4

6.8

6.4

6.7

7.5

5.0

8.1

6.0

Đ

6.6

6.3

6

Trương Thị Thuý Hằng

5.7

6.4

6.5

6.6

6.4

7.0

6.8

7.7

5.2

7.9

6.5

Đ

7.2

6.7

7

Trần Thị Hiên

8.8

7.9

8.0

7.9

7.8

6.8

7.9

7.6

6.3

7.9

7.1

Đ

9.4

7.8

8

Lê Thị Hoài

5.6

6.9

6.8

6.1

6.3

7.0

7.3

7.4

5.6

7.7

6.5

Đ

8.8

6.8

9

Đinh Thị Huyền

5.6

7.1

6.8

7.1

6.7

7.7

7.9

8.0

6.3

8.0

8.1

Đ

7.6

7.2

10

Võ Thị Huyền

5.1

6.8

7.3

5.8

7.1

7.2

7.3

7.3

5.6

8.0

6.8

Đ

7.3

6.8

11

Trần Thị Hương

6.2

7.2

6.8

7.1

7.2

7.4

7.4

7.1

5.7

8.0

7.5

Đ

8.6

7.2

12

Đinh Thị Lan

7.0

7.1

6.8

6.6

7.2

6.1

7.0

7.6

6.1

7.8

7.0

Đ

6.9

6.9

13

Lê Thị Lan

6.3

6.7

7.1

6.2

7.0

6.5

7.0

7.5

5.5

8.1

6.1

Đ

7.3

6.8

14

Phạm Thị Lan

6.8

6.8

7.2

6.3

7.6

7.8

7.4

7.7

5.8

7.7

7.3

Đ

8.0

7.2

15

Nguyễn Văn Lâm

6.8

7.2

7.3

6.9

7.2

6.6

7.5

6.9

5.9

7.5

7.1

Đ

7.7

7.1

16

Lê Thị Liên

7.2

7.4

7.1

7.2

7.3

6.7

7.7

7.4

5.8

8.0

7.8

Đ

8.9

7.4

17

Nguyễn Thị Liên

6.1

7.3

7.4

6.1

6.8

6.5

7.3

7.3

5.3

8.1

6.0

Đ

8.2

6.9

18

Lê Thị Mỹ Linh

5.7

6.9

7.0

6.8

6.9

7.0

7.3

7.2

6.2

8.0

6.0

Đ

7.8

6.9

19

Ngô Thị Linh

6.1

7.0

7.1

6.5

7.1

6.8

6.8

7.1

5.8

7.8

6.6

Đ

7.4

6.8

20

Nguyễn Thị Mỹ Linh

7.0

7.1

7.4

6.6

7.3

7.1

7.5

7.2

5.7

7.7

7.1

Đ

7.7

7.1

21

Trần Thị Thuỳ Linh

7.0

7.7

7.4

6.6

7.8

7.8

8.0

7.4

5.9

8.1

7.0

Đ

7.7

7.4

22

Đinh Thị Nết

7.5

7.4

7.0

6.7

7.8

6.3

8.0

7.4

6.3

7.8

8.0

Đ

7.2

7.3

23

Nguyễn Thị Nga

5.8

6.7

6.9

6.2

6.6

6.4

6.4

7.3

5.0

7.9

6.3

Đ

7.0

6.5

24

Lê Thị Ngọc

7.3

7.5

7.3

6.8

7.3

8.3

8.6

8.4

6.0

8.0

8.1

Đ

7.5

7.6

25

Bùi Thị Nhớ

7.5

7.3

7.0

7.2

7.1

6.6

7.5

7.4

6.5

8.1

7.4

Đ

7.9

7.3

26

Lê Thị Nhung

7.3

7.6

7.1

6.8

7.9

7.3

7.7

8.0

5.7

7.7

7.6

Đ

9.3

7.5

27

Lê Thị Nhung

7.4

8.3

8.6

8.1

7.5

6.9

7.5

8.3

7.3

8.0

8.4

Đ

8.1

7.9

28

Trần Như Quân

6.2

6.2

6.2

5.5

7.1

6.9

7.5

7.4

5.7

8.0

5.6

Đ

7.5

6.7

29

Trần Thị Quỳnh

5.4

7.0

6.5

6.7

7.2

6.4

6.7

7.1

6.4

7.7

7.2

Đ

8.0

6.9

30

Trần Đăng Tâm

8.1

7.4

7.2

7.1

6.0

5.7

7.0

7.6

5.2

7.0

7.5

Đ

7.7

7.0

31

Trần Thị Thanh Tâm

6.9

6.9

7.6

6.7

7.0

6.9

7.5

7.6

6.1

7.6

8.2

Đ

7.1

7.2

32

Dương Hữu Thạch

4.8

6.5

6.7

6.5

6.7

6.4

6.4

7.3

4.9

7.4

6.4

Đ

7.4

6.5

33

Dương Hữu Thiện

3.9

6.4

5.9

5.6

6.2

5.8

6.9

7.2

3.7

7.4

5.6

Đ

6.4

5.9

34

Trần Thị Thiết

6.3

6.9

6.9

6.7

7.1

7.0

7.5

7.1

6.0

8.0

6.9

Đ

7.2

7.0

35

Nguyễn Thị Thuỳ

6.5

6.8

7.1

6.1

7.3

7.0

7.2

7.3

5.5

7.7

7.4

Đ

7.3

6.9

36

Lê Thị Tuyết

6.5

7.5

7.4

7.0

7.5

6.6

8.0

7.4

5.5

8.0

8.1

Đ

7.3

7.2

37

Dương Thị Xinh

6.1

7.1

7.5

6.4

6.8

6.3

7.1

7.3

5.1

7.7

7.5

Đ

7.3

6.9

38

Võ Thị Xuyến

7.6

7.4

8.3

7.5

7.6

7.0

8.1

7.4

7.0

7.7

7.3

Đ

7.8

7.6

LỚP 12B3 LỚP 12B6 LỚP 12B5 LỚP 12B4 LỚP 12A3 LỚP 12B2 LỚP 12A5 LỚP 12A4 LỚP 12A2 LỚP 12A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087