THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
LỚP 11B4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11B4 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Nguyễn Thị Ấn

5.2

5.5

6.3

6.5

5.2

6.2

6.8

4.8

6.0

7.7

6.3

Đ

5.8

6.0

2

Dương Công Cảng

4.5

4.1

4.3

6.3

5.1

5.1

5.3

4.9

4.4

5.6

5.4

Đ

6.0

5.1

3

Lê Thị Cúc

5.0

4.8

5.5

6.8

6.1

5.1

6.0

5.1

4.5

5.9

6.0

Đ

7.3

5.7

4

Lê Xuân Cường

5.7

4.7

6.2

6.7

5.9

5.4

6.3

5.2

5.6

6.2

5.7

Đ

6.0

5.8

5

Võ Danh Đề

4.7

4.7

5.2

6.4

5.8

5.4

5.4

5.9

4.6

5.9

5.3

Đ

5.9

5.4

6

Trần Thị Hằng

4.5

5.8

6.8

7.4

5.9

6.8

6.7

6.1

6.0

6.6

5.9

Đ

6.6

6.3

7

Võ Thị Hiền

5.4

6.3

6.9

7.6

5.8

6.6

6.9

6.2

6.6

7.5

7.0

Đ

6.6

6.6

8

Lê Xuân Hiếu

4.4

4.5

5.9

6.5

5.0

5.1

6.1

5.2

4.7

5.8

5.6

Đ

7.3

5.5

9

Nguyễn Văn Hiếu

5.9

4.9

6.7

6.6

5.9

5.2

5.9

4.6

4.4

6.5

8.0

Đ

7.6

6.0

10

Trương Thị Hoa

5.3

5.9

7.2

6.3

5.7

5.1

6.8

5.5

6.0

6.2

5.8

Đ

6.7

6.0

11

Đinh Thị Hồng

5.5

6.6

6.9

7.3

6.0

5.8

6.6

5.7

6.5

6.3

7.4

Đ

7.1

6.5

12

Ngô Thị Hoàng Liên

5.2

6.7

6.7

7.7

5.7

6.0

6.9

6.6

6.0

7.4

7.0

Đ

6.6

6.5

13

Lê Thị Liễu

6.3

7.4

6.7

8.1

6.9

7.0

7.3

7.4

7.5

6.8

7.7

Đ

6.9

7.2

14

Nguyến Thị Diệu Linh

6.0

7.2

8.2

7.6

6.3

6.2

8.0

6.9

7.2

7.2

6.4

Đ

6.7

7.0

15

Nguyễn Thị Luyến

5.6

5.4

6.6

7.7

5.9

6.3

7.7

6.0

6.2

7.4

5.7

Đ

7.4

6.5

16

Lê Thị Ngọc Mãi

6.5

6.5

7.2

7.3

6.7

6.8

6.9

6.0

7.5

7.6

8.0

Đ

8.0

7.1

17

Phạm Ngọc Nam

5.4

3.7

3.3

6.6

6.7

4.8

5.6

4.8

5.5

5.2

6.2

Đ

6.3

5.3

18

Nguyễn Văn Năm

4.6

4.7

4.7

6.9

5.4

5.0

6.0

5.7

4.9

5.8

5.9

Đ

6.4

5.5

19

Phạm Thị Nụ

6.1

6.1

6.4

7.1

7.0

6.0

7.3

6.0

6.5

7.1

6.6

Đ

7.3

6.6

20

Trần Thái Phong

5.0

4.9

6.0

6.5

6.0

6.3

6.1

5.8

6.0

6.7

7.3

Đ

7.0

6.1

21

Lê Gia Tài

5.7

5.3

7.1

6.9

6.3

5.9

6.0

5.3

5.7

7.8

7.1

Đ

7.4

6.4

22

Dương Ngọc Tảo

6.7

8.1

8.8

8.1

7.2

6.9

8.0

7.2

8.4

7.4

7.1

Đ

6.7

7.6

23

Nguyễn Hữu Thanh

6.0

6.5

7.0

7.4

6.2

6.3

7.1

6.5

6.8

7.2

6.3

Đ

7.9

6.8

24

Phạm Thị Thảo

6.9

6.6

8.2

7.3

6.8

6.2

6.5

6.0

7.7

7.4

7.5

Đ

7.8

7.1

25

Trần Văn Thắng

5.8

5.0

5.6

6.9

6.2

5.9

6.5

5.6

6.4

6.5

6.4

Đ

7.1

6.2

26

Lê Thuận Thời

4.4

3.7

5.5

6.6

5.9

4.3

5.8

4.9

6.2

4.8

5.5

Đ

7.2

5.4

27

Lê Văn Thuận

7.3

6.9

7.8

8.0

8.1

6.1

5.9

7.5

6.5

6.3

7.9

Đ

8.7

7.3

28

Cao Thị Tuyết Tinh

6.1

7.1

7.8

8.8

6.0

7.8

8.3

8.6

7.6

8.7

7.4

Đ

8.4

7.7

29

Võ Danh Toàn

6.5

5.3

6.9

7.2

6.2

5.6

6.0

5.3

5.7

7.1

6.2

Đ

7.4

6.3

30

Võ Thị Trâm

5.9

6.5

7.1

7.6

6.3

6.6

5.7

6.2

7.0

7.5

7.0

Đ

8.0

6.8

31

Trần Văn Trung

5.7

6.3

7.8

6.8

5.4

6.0

5.7

6.1

5.1

6.7

7.1

Đ

6.4

6.3

32

Nguyễn Ngọc Tuấn

5.0

5.5

6.2

6.2

6.1

6.5

6.0

5.5

5.2

6.7

7.5

Đ

8.0

6.2

33

Ngô Tiến Vinh

4.3

4.1

4.1

6.3

6.3

5.7

4.9

4.6

5.0

5.8

5.8

Đ

8.1

5.4

34

Nguyễn Hoàng Vũ

6.2

6.2

7.0

7.9

6.0

6.3

5.3

6.1

5.7

6.5

8.2

Đ

7.4

6.6

35

Trần Văn Yên

4.5

5.0

5.5

6.8

5.5

5.5

5.8

5.7

5.1

7.5

5.8

Đ

7.5

5.9

LỚP 11B5 LỚP 11B3 LỚP 11B2 LỚP 11B1 LỚP 11A5 LỚP 11A4 LỚP 11A3 LỚP 11A2 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087