THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
LỚP 11B2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11B2 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Hoàng Thị Hiến Chương

5.9

7.0

6.9

7.5

6.5

6.9

7.4

7.0

7.9

7.8

7.3

Đ

8.1

7.2

2

Hoàng Kim Tiến Đạt

7.2

7.8

7.3

7.3

8.1

5.1

6.8

7.1

8.1

6.9

7.4

Đ

8.0

7.3

3

Lê Thị Hồng Hà

4.6

5.3

5.6

6.1

5.3

5.0

6.2

5.5

6.6

6.8

5.6

Đ

8.9

6.0

4

Ngô Thị Hảo

5.5

6.4

5.9

7.1

5.4

7.2

8.0

8.1

6.5

8.0

7.3

Đ

8.4

7.0

5

Trần Thị Hạnh

8.4

7.2

8.4

8.0

8.0

7.7

8.0

8.8

7.9

8.0

8.5

Đ

8.5

8.1

6

Lê Xuân Hiệu

6.5

4.9

5.5

6.0

6.1

5.6

6.5

6.0

5.5

6.3

6.8

Đ

7.8

6.1

7

Nguyễn Thị Hoa

6.2

7.3

7.3

7.8

6.9

6.5

6.4

7.4

7.6

7.3

8.1

Đ

7.1

7.2

8

Nguyễn Thị Hoài

6.3

7.4

8.1

7.6

6.6

6.9

7.6

8.5

7.1

7.4

7.2

Đ

7.8

7.4

9

Lê Thị Huyền

5.3

6.5

6.5

8.0

5.4

6.8

7.6

7.1

7.3

7.5

6.8

Đ

8.2

6.9

10

Nguyễn Đình Hùng

5.7

6.3

6.8

6.9

7.0

5.7

6.5

6.4

6.3

6.1

6.5

Đ

7.7

6.5

11

Dương Thị Liên

3.9

4.8

5.0

6.8

5.3

5.0

7.6

5.8

5.3

6.6

5.6

Đ

7.6

5.8

12

Hoàng Nhật Linh

4.4

6.0

6.3

7.4

4.1

5.7

6.9

6.8

5.7

6.3

5.9

Đ

8.6

6.2

13

Hoàng Thị Mỹ Linh

5.9

6.3

8.4

7.2

6.5

5.9

6.4

6.2

6.9

6.0

6.1

Đ

8.6

6.7

14

Nguyễn Thị Lợi

7.7

8.0

8.6

7.8

6.5

6.4

7.2

8.3

8.2

7.4

7.4

Đ

8.6

7.7

15

Nguyễn Duy Năng

5.2

5.7

7.6

6.7

6.0

6.3

6.8

5.7

6.5

6.2

6.6

Đ

8.4

6.5

16

Lê Hoài Ni

6.1

5.6

8.4

6.8

6.1

6.1

6.4

6.5

7.8

6.4

8.4

Đ

7.8

6.9

17

Đinh Mậu Phước

6.5

7.2

7.5

7.8

5.7

6.5

6.3

6.6

7.9

6.4

6.7

Đ

8.2

6.9

18

Lê Như Quỳnh

5.8

5.4

6.1

7.4

5.6

6.5

7.2

7.2

6.7

8.3

7.4

Đ

8.5

6.8

19

Nguyễn Văn Sơn

5.5

4.8

5.5

6.5

5.4

5.3

6.3

6.2

5.6

6.2

5.8

Đ

8.3

6.0

20

Dương Văn Tài

4.5

5.0

6.1

7.3

5.8

5.7

5.7

6.4

6.0

6.5

5.6

Đ

8.5

6.1

21

Đinh Tử Tân

5.0

5.3

6.5

6.9

4.1

5.2

5.7

6.5

6.3

6.5

6.3

Đ

8.0

6.0

22

Dương Thị Phương Thảo

6.5

5.3

7.4

7.7

5.8

5.9

7.0

7.0

7.5

6.9

6.9

Đ

8.4

6.9

23

Nguyễn Thị Thuẩn

5.0

4.9

5.4

6.7

6.1

7.1

6.4

7.4

6.1

7.0

5.9

Đ

8.2

6.4

24

Đinh Tử Thuận

4.5

4.6

5.0

6.5

4.6

5.4

6.4

5.0

5.8

5.5

5.5

Đ

7.4

5.5

25

Lê Quang Thuận

5.3

4.3

5.5

6.3

5.0

5.2

5.8

5.7

5.6

6.5

5.4

Đ

8.0

5.7

26

Trà Thị Thủy

8.0

7.1

8.1

7.8

6.7

7.2

7.7

8.8

8.5

8.1

8.0

Đ

8.5

7.9

27

Phạm Thị Minh Thư

4.0

5.4

6.1

6.9

5.2

8.4

8.1

7.3

5.6

8.7

7.5

Đ

8.3

6.8

28

Ngô Thị Thương

3.7

4.6

5.2

5.2

4.2

4.4

6.6

5.5

5.1

7.2

4.6

Đ

8.8

5.4

29

Nguyễn Thị Thương

4.7

5.3

6.5

6.1

5.2

5.6

7.0

5.9

5.9

7.3

5.7

Đ

8.4

6.1

30

Lê Gia Tiện

5.0

4.8

4.7

6.4

5.5

5.0

5.9

5.4

5.2

5.0

5.3

Đ

8.1

5.5

31

Nguyễn Đình Toàn

6.1

6.4

6.5

7.1

6.7

6.6

7.0

6.8

7.0

6.6

7.6

Đ

8.4

6.9

32

Nguyễn Thị Trang

4.6

5.2

5.7

6.7

5.3

6.8

6.3

5.7

6.0

6.7

4.9

Đ

7.6

6.0

33

Nguyễn Thị Trinh

5.3

6.5

7.8

6.3

5.1

6.8

6.8

6.0

6.8

7.5

5.7

Đ

7.8

6.5

34

Nguyễn Thị Trinh

5.8

6.3

6.2

6.6

5.0

5.6

6.2

7.7

7.1

6.7

6.0

Đ

8.2

6.5

35

Nguyễn Đăng Trung

5.5

5.3

6.6

7.4

7.3

5.6

6.0

6.5

6.6

5.9

8.1

Đ

8.5

6.6

36

Phạm Văn Tuấn

5.9

6.4

6.1

7.6

6.7

7.1

6.8

7.5

6.6

7.4

7.4

Đ

8.4

7.0

LỚP 11B5 LỚP 11B4 LỚP 11B3 LỚP 11B1 LỚP 11A5 LỚP 11A4 LỚP 11A3 LỚP 11A2 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087