THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 20
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
LỚP 11A5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11A5 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Nguyễn Như Bảo

7.9

8.3

8.0

7.5

7.7

6.1

7.5

6.7

7.2

5.7

8.1

Đ

7.4

7.3

2

Lê Thị Mỹ Duyên

6.4

8.0

7.1

7.1

7.8

7.2

7.3

7.6

6.8

7.4

7.4

Đ

7.6

7.3

3

Lê Văn Đạt

7.6

8.2

7.0

8.0

7.6

7.4

7.4

7.1

7.1

7.1

8.6

Đ

7.2

7.5

4

Mai Văn Đạt

7.8

8.0

8.1

7.6

7.7

7.3

7.6

8.1

7.9

7.4

8.1

Đ

8.2

7.8

5

Lê Hữu Đức

7.9

7.5

6.3

7.3

7.9

6.3

7.4

7.6

6.2

7.0

8.1

Đ

7.0

7.2

6

Nguyễn Duy Đức

6.0

8.0

6.8

8.0

7.3

6.5

7.0

6.8

6.1

7.1

7.9

Đ

6.9

7.0

7

Trần Trung Đức

6.4

7.7

6.4

7.2

7.2

6.4

6.6

5.8

6.5

6.6

7.7

Đ

7.1

6.8

8

Phạm Thị Thu Hà

8.7

8.0

8.1

8.2

8.6

7.4

8.1

8.1

8.3

7.5

7.9

Đ

8.9

8.2

9

Nguyễn Văn Hải

8.0

8.0

7.3

7.6

7.5

6.1

7.4

7.5

7.2

6.8

6.7

Đ

7.9

7.3

10

Lê Thị Thúy Hằng

7.9

8.0

6.8

8.3

7.9

8.0

9.1

7.8

7.5

8.0

8.4

Đ

8.8

8.0

11

Hoàng Thị Hoa Huệ

9.0

8.9

8.2

7.1

8.4

6.5

7.6

7.7

7.3

7.5

8.6

Đ

8.7

8.0

12

Lê Thị Huyền

8.6

8.6

8.4

8.1

8.8

7.5

8.1

8.1

8.5

7.7

8.9

Đ

8.7

8.3

13

Nguyễn Thị Huyền

8.8

8.2

8.4

8.2

8.2

6.5

8.0

7.0

8.5

7.5

8.8

Đ

8.7

8.1

14

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

6.2

7.6

6.7

7.3

7.1

7.0

7.9

7.9

7.1

7.3

8.3

Đ

6.6

7.3

15

Lê Quang Hưng

7.8

7.6

6.8

6.3

8.0

6.2

6.6

5.7

6.5

7.1

9.0

Đ

7.8

7.1

16

Đỗ Thị Thúy Kiòu

4.3

5.4

5.0

6.6

6.1

6.5

6.6

5.7

5.8

7.0

6.0

Đ

8.0

6.1

17

Lê Thị Lan

6.5

7.4

6.8

7.7

7.6

7.3

7.2

7.9

7.1

7.5

8.0

Đ

7.1

7.3

18

Đinh Tùng Lâm

7.0

7.4

7.0

7.0

7.4

6.6

6.8

6.6

6.3

6.2

6.9

Đ

8.2

7.0

19

Nguyễn Phương Lâm

7.6

7.4

7.8

7.3

7.1

6.5

7.1

7.4

7.5

8.6

8.0

Đ

7.6

7.5

20

Nguyễn Thị Ly

7.0

7.9

6.5

7.0

8.1

5.7

7.8

7.1

6.7

6.3

8.0

Đ

8.1

7.2

21

Trần Thị Hương Ly

9.1

8.5

8.4

8.1

7.9

6.6

8.0

7.0

8.5

6.8

9.0

Đ

8.8

8.1

22

Lê Quang Minh

6.2

6.9

6.7

7.9

7.4

6.4

8.0

7.7

5.5

6.9

7.4

Đ

6.8

7.0

23

Dương Thị Thúy Nga

6.4

6.8

6.2

7.2

8.1

6.5

7.6

5.7

6.7

6.4

6.5

Đ

7.2

6.8

24

Võ Ngọc Nhân

6.8

7.2

6.3

7.0

7.3

6.0

7.5

6.9

5.9

6.5

7.8

Đ

8.9

7.0

25

Võ Thị Lan Nhi

7.4

8.1

7.0

7.0

7.9

6.2

7.7

7.6

7.8

7.4

8.2

Đ

8.4

7.6

26

Trần Thanh Phương

9.2

8.8

7.0

7.2

8.2

6.0

7.4

6.1

5.2

6.9

6.7

Đ

8.1

7.2

27

Trần Thị Hoài Phương

6.9

7.6

8.1

7.7

8.1

8.0

7.6

7.2

7.8

8.4

8.6

Đ

9.5

8.0

28

Dương Đăng Quảng

6.6

7.8

6.7

7.8

7.1

6.5

6.8

6.8

5.3

7.4

7.6

Đ

8.2

7.1

29

Trần Hồng Quân

7.8

7.2

6.5

7.2

7.5

6.4

7.4

6.8

5.3

7.0

7.3

Đ

7.2

7.0

30

Hoàng Minh Tân

6.6

7.5

8.2

7.5

7.6

6.6

7.1

7.7

7.1

7.7

8.1

Đ

7.2

7.4

31

Nguyễn Đình Thuận

8.0

7.8

8.0

7.6

7.8

6.4

8.1

8.1

7.4

7.5

7.9

Đ

7.6

7.7

32

Trần Thị Mỹ Thuận

7.2

7.2

6.0

7.2

7.1

7.4

7.3

6.8

6.7

7.3

7.8

Đ

7.4

7.1

33

Nguyễn Đăng Tiến

6.2

7.1

6.8

5.7

7.5

5.8

7.3

7.1

6.3

7.3

6.6

Đ

6.3

6.7

34

Đinh Thị Tỉnh

8.5

8.8

7.2

7.5

7.5

6.9

7.9

7.6

8.0

8.1

8.1

Đ

9.5

8.0

35

Lê Xuân Toản

4.7

6.2

5.0

6.4

6.9

6.4

6.9

5.4

5.5

7.3

7.3

Đ

7.2

6.3

36

Lê Văn Trải

7.6

8.1

6.5

8.0

8.1

6.9

6.9

7.0

8.2

6.6

8.5

Đ

7.8

7.5

37

Trần Văn Trung

7.2

7.4

6.6

7.3

7.6

6.6

6.5

6.6

7.0

6.8

8.4

Đ

7.8

7.2

38

Đặng Ngọc Tuấn

6.6

7.6

6.5

7.0

8.0

7.1

6.9

6.7

6.8

6.9

7.1

Đ

6.8

7.0

39

Nguyễn Văn Tứ

6.9

7.7

6.2

7.2

7.8

6.7

7.0

5.9

6.1

6.7

7.8

Đ

8.8

7.1

40

Đào Thị Thảo Vân

6.4

7.2

7.2

6.7

7.8

6.6

7.5

6.4

6.7

6.8

6.2

Đ

7.5

6.9

41

Võ Thị Yến

6.5

6.9

6.7

7.1

7.6

7.1

7.4

7.6

6.7

7.3

7.2

Đ

8.6

7.2

LỚP 11B5 LỚP 11B4 LỚP 11B3 LỚP 11B2 LỚP 11B1 LỚP 11A4 LỚP 11A3 LỚP 11A2 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087