THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 48
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
LỚP 11B1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11B1 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Đinh Như Đức

9.3

7.3

7.9

7.7

8.0

7.5

8.0

7.5

7.5

7.3

7.0

Đ

8.6

7.8

2

Lê Thị Hương Giang

6.1

6.1

6.9

7.6

6.6

6.5

7.2

6.9

5.9

7.4

7.7

Đ

8.1

6.9

3

Lê Thị Hiền

6.3

6.3

7.0

7.9

7.7

7.2

7.6

7.8

6.7

7.2

7.7

Đ

8.8

7.4

4

Nguyễn Thị Hiền

6.3

6.8

6.5

8.1

7.3

7.1

7.5

7.1

6.8

7.1

8.1

Đ

8.7

7.3

5

Dương Công Hiệp

6.6

6.0

6.7

7.1

8.3

5.8

7.4

7.5

5.9

6.0

7.2

Đ

8.5

6.9

6

Nguyễn Thị Khánh Hòa

6.9

7.1

7.2

7.5

8.0

7.6

9.1

7.1

6.9

8.1

7.7

Đ

8.4

7.6

7

Lê Thị Huấn

6.9

8.3

7.3

7.7

5.7

6.4

7.7

6.6

6.2

7.1

8.3

Đ

7.6

7.2

8

Đoàn Quốc Huy

9.5

9.3

9.6

8.5

9.2

7.2

8.0

8.3

8.2

8.1

9.3

Đ

8.6

8.7

9

Nguyễn Thị Hương

7.3

7.3

7.9

7.2

8.0

6.8

8.0

7.1

7.4

7.8

6.8

Đ

9.0

7.6

10

Lê Thị Hường

6.7

7.0

7.7

8.2

7.2

7.1

7.9

7.7

8.8

7.3

8.3

Đ

8.7

7.7

11

Nguyễn Thị Thúy Kiều

6.9

7.2

6.7

7.7

7.0

7.2

8.0

6.5

6.8

7.9

7.6

Đ

8.0

7.3

12

Nguyễn Thị Lệ

8.3

7.9

8.6

7.9

7.4

7.4

8.1

7.7

7.5

7.7

8.4

Đ

8.6

8.0

13

Dương Thị Thùy Linh

6.1

7.1

5.6

7.5

5.9

5.5

7.7

5.4

6.2

7.4

5.8

Đ

7.5

6.5

14

Đinh Đức Linh

7.0

7.1

7.6

8.0

7.4

6.3

7.7

7.0

5.9

7.2

8.3

Đ

8.6

7.3

15

Lê Thị Mỹ Linh

7.2

7.9

7.1

7.8

7.6

6.7

8.0

8.6

7.2

7.3

7.4

Đ

8.1

7.6

16

Ngô Thị Loan

6.7

7.0

6.8

7.9

7.8

6.5

7.5

8.1

8.2

7.2

7.4

Đ

8.0

7.4

17

Nguyễn Thị Lợi

8.7

8.5

8.7

8.8

8.3

7.2

7.7

7.9

7.6

7.4

8.3

Đ

8.9

8.2

18

Lê Thị Kiều Mai

9.3

8.7

9.4

8.7

8.0

6.5

7.7

7.4

7.4

7.0

8.5

Đ

8.2

8.1

19

Nguyễn Thành Mão

6.5

7.0

7.3

7.6

7.6

7.2

7.3

6.1

7.5

7.2

6.5

Đ

8.4

7.2

20

Ngô Thị Diễm My

6.2

6.4

6.7

7.2

6.2

6.4

7.4

6.2

5.5

7.2

5.1

Đ

8.3

6.6

21

Phạm Thị Nhi

6.8

7.2

6.7

8.0

6.9

7.4

7.4

7.7

7.4

7.2

7.7

Đ

8.3

7.4

22

Lê Thị Thảo Nhung

5.6

6.5

6.6

7.7

6.9

7.0

8.0

7.7

6.1

7.3

6.8

Đ

7.7

7.0

23

Nguyễn Thị Nhung

6.9

7.8

7.7

8.2

7.6

7.1

7.8

7.9

8.0

7.2

8.3

Đ

8.6

7.8

24

Nguyễn Thị Oanh

7.6

8.2

8.3

8.3

7.2

8.3

9.2

8.7

8.1

8.4

8.6

Đ

8.9

8.3

25

Nguyễn Thị Lan Phương

8.0

8.2

7.5

8.6

8.1

7.2

7.9

7.8

7.6

7.2

7.6

Đ

8.4

7.8

26

Trần Nhật Quang

5.8

5.4

7.3

7.3

6.9

6.6

7.2

6.6

6.2

7.6

6.8

Đ

8.4

6.8

27

Nguyễn Thị Như Quỳnh

6.6

8.5

7.6

7.4

6.9

6.8

7.7

6.0

7.9

7.5

7.0

Đ

8.1

7.3

28

Trần Thi Quyên

8.2

8.0

7.9

7.4

8.3

8.2

8.1

8.2

9.2

7.8

8.2

Đ

8.1

8.1

29

Phạm Thị Sáu

7.4

6.7

8.1

8.2

7.6

7.0

7.9

8.7

7.9

7.3

7.7

Đ

8.3

7.7

30

Phạm Thị Tâm

7.6

7.1

8.1

7.7

7.4

6.8

7.8

8.0

6.9

7.5

8.0

Đ

8.3

7.6

31

Trần Thị Tâm

6.2

6.3

6.3

7.1

6.1

6.0

7.7

6.7

7.2

6.3

6.8

Đ

7.4

6.7

32

Trần Thị Thanh Tâm

5.6

6.4

6.8

7.6

7.1

5.7

7.5

5.8

6.6

5.8

6.3

Đ

8.1

6.6

33

Dương Thị Thảo

9.0

8.3

9.0

8.7

8.7

7.1

7.9

7.1

8.1

7.7

8.3

Đ

8.4

8.2

34

Lê Thị Thảo

9.2

8.9

9.4

8.5

8.6

7.7

7.9

8.3

8.6

8.0

8.7

Đ

8.4

8.5

35

Lê Thị Thảo

6.3

6.4

6.2

7.3

6.3

6.5

7.7

6.7

6.4

7.1

7.1

Đ

8.4

6.9

36

Lê Đăng Thắng

8.4

8.0

8.8

8.4

8.3

7.6

9.1

8.4

8.8

8.0

8.7

Đ

8.2

8.4

37

Lê Thị Thanh Thúy

7.6

7.8

7.3

8.0

7.4

7.1

7.7

7.2

7.4

7.8

7.5

Đ

8.1

7.6

38

Trần Thị Thúy

7.3

6.6

6.9

7.6

7.6

7.0

8.1

7.5

8.0

7.6

8.4

Đ

8.4

7.6

39

Thái Thị Thu Thủy

6.6

7.3

7.1

7.9

7.5

6.4

7.7

6.2

7.0

7.4

7.4

Đ

8.7

7.3

LỚP 11B5 LỚP 11B4 LỚP 11B3 LỚP 11B2 LỚP 11A5 LỚP 11A4 LỚP 11A3 LỚP 11A2 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087