THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 65
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
LỚP 11A4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11A4 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Trần Quốc Cảm

5.4

5.6

6.2

5.9

7.1

6.2

6.2

6.3

5.8

6.4

5.7

Đ

8.0

6.2

2

Hoàng Thị Dịu

6.4

7.8

5.4

7.5

6.8

6.5

7.9

7.5

6.8

8.1

7.9

Đ

7.8

7.2

3

Nguyễn Văn Đảm

6.9

8.1

8.1

7.1

7.2

6.6

6.8

6.6

6.3

7.8

9.0

Đ

7.1

7.3

4

Lê Quang Đạo

5.8

7.5

6.0

7.0

7.6

6.7

8.0

6.7

6.4

8.1

6.5

Đ

7.9

7.0

5

Võ Thành Đạt

5.7

7.5

5.1

6.7

8.2

6.3

5.9

5.2

6.2

7.3

5.6

Đ

7.1

6.4

6

Dương Thị Giang

7.4

8.1

7.1

8.3

7.6

6.6

8.1

7.3

8.1

7.6

8.6

Đ

7.5

7.7

7

Đinh Thị Hà

6.0

7.1

5.4

7.4

7.7

6.5

7.5

6.5

6.9

7.3

6.1

Đ

7.4

6.8

8

Phan Huy Hà

7.9

8.6

7.4

7.0

6.9

6.1

6.5

6.6

7.2

7.1

5.5

Đ

6.9

7.0

9

Đõ Văn Hải

9.3

9.4

8.1

8.1

8.7

6.6

6.7

7.5

7.7

8.0

8.5

Đ

7.8

8.0

10

Hồ Phúc Hải

5.5

6.4

5.5

6.3

6.8

7.3

6.5

6.7

5.5

7.0

5.9

Đ

8.1

6.5

11

Nguyễn Thị Hằng

7.3

7.9

6.9

7.0

7.3

7.4

7.4

7.9

7.7

7.7

8.4

Đ

8.1

7.6

12

Ngô Thị Hoa

6.8

8.0

6.0

7.5

7.7

7.1

7.2

8.1

6.8

7.3

8.5

Đ

7.9

7.4

13

Lê Thị Huế

7.5

7.2

6.7

6.4

7.3

7.1

7.2

5.5

6.7

6.4

7.1

Đ

7.4

6.9

14

Nguyễn Thị Huế

7.7

8.1

6.9

7.6

7.3

6.9

7.6

7.8

6.6

7.3

8.4

Đ

7.7

7.5

15

Võ Đức Ích

6.4

7.9

6.2

8.1

7.5

6.5

6.5

7.3

7.1

7.3

7.4

Đ

7.3

7.1

16

Nguyễn Duy Khởi

4.9

6.7

5.4

5.9

6.8

6.6

6.8

6.4

5.8

7.1

5.2

Đ

7.1

6.2

17

Lê Mậu Lâm

8.1

7.3

6.9

6.6

7.5

6.5

7.1

6.6

5.8

7.5

7.4

Đ

7.1

7.0

18

Phạm Thị Liên

6.6

8.2

7.0

7.4

7.9

6.4

7.6

6.8

7.0

7.2

7.5

Đ

7.7

7.3

19

Nguyễn Văn Lịch

9.6

9.7

9.7

8.2

8.6

6.7

8.1

7.0

8.7

8.1

8.2

Đ

7.6

8.4

20

Ngô Thị Loan

7.2

7.9

6.3

7.9

7.3

7.2

7.8

7.0

8.0

6.8

8.2

Đ

8.1

7.5

21

Phạm Xuân Lương

7.5

7.9

6.5

6.8

8.1

5.9

8.0

6.4

6.3

6.6

7.7

Đ

7.0

7.1

22

Lê Minh Nam

7.4

6.4

6.9

7.4

7.7

6.2

7.5

6.0

8.6

6.7

8.4

Đ

7.6

7.2

23

Lê Thị Năm

7.7

8.5

8.1

8.1

7.5

6.5

7.6

7.5

6.9

7.4

8.6

Đ

7.4

7.7

24

Nguyễn Văn Năm

7.9

8.7

8.0

7.7

7.8

6.4

7.9

7.1

7.1

6.3

8.1

Đ

8.2

7.6

25

Nguyễn Thị Hồng Nga

6.1

7.5

5.3

7.5

7.5

6.5

8.0

7.9

6.1

7.2

7.9

Đ

7.4

7.1

26

Đinh Thị Nụ

7.5

8.5

8.1

7.6

8.0

7.1

7.8

6.9

8.1

7.0

7.9

Đ

8.8

7.8

27

Phạm Thị Phương

6.8

7.0

6.7

7.6

7.4

6.4

7.6

7.3

8.0

7.3

8.5

Đ

7.0

7.3

28

Nguyễn Đăng Quyết

6.9

7.7

7.6

7.2

7.6

6.6

6.4

6.7

5.8

7.0

6.6

Đ

8.3

7.0

29

Ngô Thị Như Quỳnh

7.5

8.1

6.6

7.3

7.4

7.7

7.5

7.0

7.0

7.6

7.9

Đ

8.3

7.5

30

Nguyễn Đăng Sinh

5.3

6.4

5.1

5.8

6.4

6.1

6.0

6.5

5.2

5.6

6.4

Đ

8.3

6.1

31

Đinh Thị Thanh

7.6

8.4

8.2

8.1

8.1

6.4

7.4

7.1

6.7

7.6

7.8

Đ

7.4

7.6

32

Hồ Thị Phương Thảo

5.8

7.3

6.1

7.2

7.3

6.5

7.4

6.8

6.9

7.0

7.4

Đ

7.3

6.9

33

Định Thị Thu

6.7

7.0

6.5

6.9

7.5

6.4

7.6

6.7

7.3

7.5

8.0

Đ

7.5

7.1

34

Võ Danh Thuận

6.1

5.8

5.1

6.3

6.1

6.2

5.9

6.1

6.2

5.6

5.3

Đ

7.3

6.0

35

Lê Thị Trâm

8.7

8.5

8.4

7.6

7.5

6.5

7.4

7.3

8.4

7.0

8.6

Đ

8.1

7.8

36

Lê Thị Trình

5.3

6.5

5.1

5.9

7.5

6.5

7.2

6.8

5.8

7.3

6.0

Đ

7.4

6.4

37

Trần Quốc Trọng

7.8

7.3

8.0

7.3

7.3

6.7

6.3

6.4

5.4

6.6

8.2

Đ

7.2

7.0

38

Võ Đình Văn

6.4

7.6

6.4

7.4

8.0

6.5

8.0

6.7

5.1

7.6

8.2

Đ

8.3

7.2

39

Nguyễn Thị Như Ý

5.4

6.8

5.4

6.3

6.5

7.2

7.4

6.2

5.5

7.2

6.5

Đ

7.4

6.5

LỚP 11B5 LỚP 11B4 LỚP 11B3 LỚP 11B2 LỚP 11B1 LỚP 11A5 LỚP 11A3 LỚP 11A2 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087