THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 47
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
LỚP 11A2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Khối 11 - Lớp 11A2 - Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

NN

GDCD

CN

TD

GDQP

Điểm TK

1

Nguyễn Văn Bản

6.1

7.2

5.0

7.4

7.7

6.5

7.3

7.1

6.7

7.0

7.4

Đ

7.0

6.9

2

Nguyễn Thị Bình

8.0

8.5

8.1

8.6

7.2

7.3

7.8

7.8

8.1

8.0

8.2

Đ

7.9

8.0

3

Trần Thị Chung

7.5

7.9

7.4

7.6

7.8

6.5

7.8

7.3

6.6

7.7

8.3

Đ

8.0

7.5

4

Nguyễn Thị Duyên

8.3

8.7

8.8

8.1

8.7

6.8

7.9

8.1

8.1

8.0

8.7

Đ

7.5

8.1

5

Nguyễn Thị Duyên

7.6

8.0

8.1

8.2

7.7

7.2

7.7

8.4

7.6

7.7

8.1

Đ

6.2

7.7

6

Nguyễn Thị Kim Duyến

7.1

7.6

8.3

7.8

7.8

7.0

7.8

8.1

6.9

7.7

7.8

Đ

8.4

7.7

7

Lê Thị Thu Hà

7.9

8.2

8.0

7.7

8.7

6.2

7.8

8.2

6.6

7.4

9.0

Đ

8.3

7.8

8

Lê Thị Hiếu

7.9

8.5

9.0

8.0

7.3

7.3

7.7

8.5

6.6

7.2

8.8

Đ

8.4

7.9

9

Trần Đức Hòa

7.8

8.0

6.5

7.3

7.8

6.0

7.6

7.3

6.6

6.5

7.4

Đ

7.9

7.2

10

Lê Thị Thu Hoài

7.0

6.9

6.3

7.5

7.5

6.1

7.2

8.1

8.3

6.9

8.2

Đ

8.2

7.4

11

Trần Đức Hùng

7.3

7.5

5.6

6.7

7.9

6.2

7.4

6.9

6.7

7.1

7.4

Đ

7.9

7.1

12

Hoàng Thị Khánh Huyền

8.2

8.9

8.9

8.1

8.8

7.9

8.0

9.2

7.7

8.0

8.7

Đ

8.5

8.4

13

Nguyễn Thị Huyền

8.3

7.5

7.3

8.2

8.3

7.0

7.9

7.5

8.0

7.3

7.9

Đ

8.4

7.8

14

Hoàng Thị Liễu

6.6

7.2

6.0

7.2

7.8

6.7

7.8

7.2

6.9

7.3

7.7

Đ

7.5

7.2

15

Lê Văn Quang Linh

7.1

6.8

5.2

7.2

8.4

6.3

6.9

6.1

6.4

6.2

7.1

Đ

7.7

6.8

16

Ngô Thị Thùy Linh

7.2

8.5

6.5

7.4

8.4

6.5

7.7

8.4

7.5

7.6

8.2

Đ

8.4

7.7

17

Nguyễn Danh Linh

8.9

8.4

6.3

7.5

9.5

6.6

7.6

7.7

8.5

7.4

7.9

Đ

8.3

7.9

18

Nguyễn Thị Mỹ Linh

7.4

7.6

7.3

7.4

8.3

7.3

7.2

8.0

7.9

7.7

7.3

Đ

7.4

7.6

19

Võ Thị Diệu Linh

8.6

8.8

8.7

8.3

9.2

7.5

7.8

8.6

7.5

7.7

9.0

Đ

7.8

8.3

20

Võ Thị Thúy Linh

6.6

6.7

5.7

7.2

8.3

6.6

7.3

7.0

6.8

7.2

7.0

Đ

6.8

6.9

21

Trần Văn Lợi

6.5

7.6

6.2

7.0

7.6

5.7

7.7

6.9

6.0

7.4

6.7

Đ

8.3

7.0

22

Đinh Mậu Lương

7.6

8.5

6.7

7.7

8.7

6.9

7.8

8.3

8.1

7.1

8.3

Đ

8.2

7.8

23

Đinh Thị Mão

8.1

8.0

8.6

7.8

7.6

7.5

8.1

9.2

7.8

8.5

8.3

Đ

7.9

8.1

24

Lê Thị Nhung

7.3

7.7

7.0

8.1

7.8

6.7

7.7

7.9

7.0

7.0

8.4

Đ

8.3

7.6

25

Nguyễn Thị Nhung

8.6

8.5

8.6

7.8

8.6

8.0

8.0

8.5

7.3

8.0

8.3

Đ

8.2

8.2

26

Hoàng Đình Pháp

8.6

8.1

6.2

6.3

7.8

5.5

6.1

5.8

6.4

6.4

7.8

Đ

7.0

6.8

27

Trần Thị Phương

5.5

7.9

5.7

7.7

8.2

7.2

7.6

8.1

6.6

8.5

7.9

Đ

7.6

7.4

28

Trương Văn Quê

6.9

7.4

6.5

8.0

8.0

6.6

7.5

8.7

6.1

7.3

8.3

Đ

6.4

7.3

29

Bùi Thị Sương

5.8

6.7

5.6

7.7

7.8

7.4

7.8

7.1

5.9

8.0

7.0

Đ

8.1

7.1

30

Lê Văn Tâm

6.6

7.2

5.6

7.1

7.8

6.4

7.3

7.5

6.1

7.3

7.5

Đ

6.4

6.9

31

Đinh Thị Phương Thảo

7.8

7.9

8.1

8.1

7.8

8.1

7.7

8.3

7.5

7.7

7.7

Đ

7.7

7.9

32

Nguyễn Thị Thảo

6.9

7.6

6.8

8.0

8.3

7.3

7.7

8.2

7.5

8.5

7.9

Đ

7.7

7.7

33

Hoàng Hồng Thắm

6.6

6.7

5.8

7.8

7.6

6.7

7.7

6.8

6.7

7.2

7.3

Đ

8.4

7.1

34

Đinh Thị Thu

7.2

8.3

8.3

8.4

7.4

7.6

8.0

8.2

7.4

7.6

8.4

Đ

7.4

7.9

35

Hoàng Thị Thanh Thủy

7.6

8.0

8.5

8.1

8.0

7.1

8.0

8.1

6.8

8.2

8.7

Đ

7.9

7.9

36

Nguyễn Thị Trang

8.0

8.6

8.4

8.4

8.0

7.3

7.9

8.2

7.3

7.8

9.0

Đ

7.9

8.1

37

Võ Thị Trinh

7.8

7.9

8.3

8.0

8.0

7.0

7.6

6.9

7.8

6.8

8.3

Đ

8.2

7.7

38

Ngô Văn Tuyệt

8.4

8.7

7.7

8.3

9.1

6.8

7.9

8.1

8.2

6.8

8.5

Đ

8.6

8.1

39

Nguyễn Thị Viền

7.2

7.1

7.0

8.1

7.4

6.7

8.0

8.1

6.3

7.7

8.6

Đ

8.6

7.6

40

Lê Thị Việt

8.3

8.7

8.0

8.8

9.2

7.6

8.0

8.2

7.9

8.2

8.4

Đ

7.7

8.3

LỚP 11B5 LỚP 11B4 LỚP 11B3 LỚP 11B2 LỚP 11B1 LỚP 11A5 LỚP 11A4 LỚP 11A3 LỚP 11A1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087