THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 10
Số lượt truy cập: 611115
QUANG CÁO

1.TỔ TOÁN

 635787918206550499.jpg

1.ThS Bùi Văn Hiểu – TT

SĐT:0979883307

Email:nvhieuthd@qungbinh.edu.vn

2. ThS Nguyễn Văn Đăng – P.TT

SĐT:

Email:nvdangthd@quangbinh.edu.vn

3. Phạm Văn Hưng

SĐT:0984388519

Email:pvhungthd@quangbinh.edu.vn

4. Trịnh Thị Mỹ Lệ

SĐT:0918843235

Email: ttmlethd@quangbinh.edu.vn

5. Nguyễn Văn Đông

SĐT:01655776868

Email:nvdongthd@quangbinh.edu.vn

6. Hoàng Sa

SĐT:0982133622

Email: hsathd@quangbinh.edu.vn

7. Lê Kim Hùng

SĐT:01223522590

Email: lkhungthd@quangbinh.edu.vn

8. Trần Xuân Lương

SĐT:01694255542

Email:txluongthd@quangbinh.edu.vn

9. Trần Thị Huyền

SĐT:0911454683

Email: tthuyenthd@quangbinh.edu.vn

10. Nguyễn Chí Trung

SĐT: 01686232202

Email: nctrungthd@quangbinh.edu.vn

 

2. TỔ LÝ – KỶ CN

 

1. Phạm Văn Chiến – TT

SĐT: 0947275046

Email: pvchienthd@quangbinh.edu.vn

2. ThS Nguyễn Thanh Tùng –P.TT

SĐT: 0918854269

Email: nttungthd@quangbinh.edu.vn

3. Nguyễn Văn Hoàng - P.TT

SĐT: 01253422423

Email: nvhoangthd@quangbinh.edu.vn

4. ThS Võ Huy Tiến 

SĐT: 0917910075

Email: vhtienthd@quangbinh.edu.vn

5. Lê Văn Dỵ

SĐT: 0984108507

Email: lvdythd@quangbinh.edu.vn

6. ThS Trần Thị Việt Hà

SĐT: 01688611790

Email: ttvhathd@quangbinh.edu.vn

7. ThS Nguyễn Thị Minh Tâm

SĐT: 0914786199

Email: ntmtamthd@quangbinh.edu.vn

8. Trương Thị Mận

SĐT: 0942666156

Email: ttmanthd@quangbinh.edu.vn

9. Nguyễn Văn Tiến

SĐT: 0943644255

Email: nvtienthd@quangbinh.edu.vn

10. Hà Trọng Cảnh

SĐT: 01239680200

Email: htcanhthd@quangbinh.edu.vn

 

3. TỔ HÓA

 635787920390398335.jpg

1.ThS Dương Ngọc Cường–TT

SĐT: 0988440544

Email: dncuongthd@quangbinh.edu.vn

2. ThS Lê Thị Hải – P.TT

SĐT: 0913264971

Email: lthaithd@quangbinh.edu.vn

3.Nguyễn Thanh Phong

SĐT: 0987363763

Email: ntphongthd@quangbinh.edu.vn

4. Phạm Thị Gấm

SĐT: 01674377844

Email: ptgamthd@quangbinh.edu.vn

5. Lê Thị Mỹ Hương

SĐT: 01649825955

Email:ltmhuongthd@quangbinh.edu.vn

6. Ngô Thị Nguyệt

SĐT: 0918735391

Email:ntnguyetthd@quangbinh.edu.vn

7. Phùng Ngọc Long

SĐT: 0976579335

Email: pnlongthd@quangbinh.edu.vn

8. Lê Thị Hòa

SĐT: 0979965262

Email: lthoathd@quangbinh.edu.vn

 

4. TỔ SINH – KỶ NN

 635787926346488796.jpg

1. Nguyễn Trọng Tài - TT

SĐT:0916766773

Email: nttaithd@quangbinh.edu.vn

2. Lê Thị Thanh Hảo – P.TT

SĐT:0915441065

Email: ltthaothd@quangbinh.edu.vn

3. Lê Thị Ngọc Yến

SĐT:01659161797

Email: ltnyenthd@quangbinh.edu.vn

4. Trần Thị Tuyết Nhung

SĐT:0945837153

Email: tttnhungthd@quangbinh.edu.vn

5. Lê Thị Lý

SĐT:0942355775

Email: ltlythd@quangbinh.edu.vn

 

5. TỔ VĂN

 635787918878755680.jpg

1.Châu Khánh Toàn – TT

SĐT:01685347032

Email: cktoanthd@quangbinh.edu.vn

2. Đinh Thị Mai – P.TT

SĐT: 01295133714

Email: dtmaithd@quangbinh.edu.vn

3. Nguyễn Thế Tường - P.TT

SĐT:01696179155

Email:nttuongthd@quangbinh.edu.vn

4. Nguyễn Văn Dễ

SĐT:01692402005

Email:nvdethd@quangbinh.edu.vn

5. Trần Thị Mỹ Hương

SĐT: 0905033390

Email:ttmhuongthd@quangbinh.edu.vn

6. Phan Thị Mai

SĐT:0914081489

Email: ptmaithd@quangbinh.edu.vn

7. ThS Trần Thị Hương

SĐT:0934437176

Email: tthuongthd@quangbinh.edu.vn

8. Đinh Thị Mỹ Hoàn

SĐT: 0905335123

Email: dtmhoanthd@quangbinh.edu.vn

 

6. TỔ SỬ - ĐỊA

 635787914353031731.jpg

1. ThS Nguyễn Thị Mùi – TT

SĐT:0968445555

Email: ntmuithd@quangbinh.edu.vn

2. ThS Nguyễn Đăng Truyền - P.TT

SĐT: 01694010594

Email: ndtruyenthd@quangbinh.edu.vn

3. Dương Thị Phương

SĐT:0977227750

Email: dtphuongthd@quangbinh.edu.vn

4. Hoàng Thị Hương Dịu

SĐT:0984178999

Email: hthdiuthd@quangbinh.edu.vn

5. Võ Thị Hằng

SĐT:01649079180

Email: vthangthd@quagbinh.edu.vn

6. Đào Thị Như Thiên

SĐT:0944659131

Email:dtnthienthd@quangbinh.edu.vn

7. Nguyễn Trung Cường

SĐT:0979841141

Email: ntcuongthd@quagbinh.edu.vn

7. TỔ NGOẠI NGỮ

 635787921056519505.jpg

1. ThS Phạm Thị Diệp – TT

SĐT: 0914.110.675

Email: ptdiepthd@quangbinh.edu.vn

2. Lê Đức Văn

SĐT: 0169.895.0152

Email: ldvanthd@quangbinh.edu.vn

3. Đinh Thị Minh

SĐT: 0918.897.491

Email: dtminhthd@quangbinh.edu.vn

4. Nguyễn Thị Thảo

SĐT: 0918.987.246

Email:ntthaothd@quangbinh.edu.vn

5. ThS Nguyễn Vĩnh Hiền

SĐT: 0989.246.636

Email: nvhienthd@quangbinh.edu.vn

6. Nguyễn Thị My

SĐT: 0973.413.591

Email: ntmythd@quangbinh.edu.vn

7. ThS Nguyễn Thị Mai

SĐT: 0989.985.347

Email:ntmaithd@quangbinh.edu.vn

 

 8. TỔ TIN - GDCD

 

1. ThS Hoàng Quảng Hoàn – TT

SĐT:0945412766

Email: thqhoangthd@quangbinh.edu.vn

2. Đoàn Thị Hồng Hạnh – P.TT

SĐT:0982445164

Email: nthhanhthd@quangbinh.edu.vn

3. Nguyễn Thị Hồng Nhị

SĐT:0942813902

Email: nthnhithd@quangbinh.edu.vn

4. Hoàng Thị Tình

SĐT:0919675414

Email: httinhthd@quangbinh.edu.vn

5. Võ Huy Vĩ

SĐT: 0123.310.0246

Email: vhvithd@quangbinh.edu.vn

6. Đinh Thị Hải Vịnh

SĐT: 0977110149

Email: dthvinhthd@quangbinh.edu.vn

7. Đặng Thị Thu Mai

SĐT:0964151525

Email: dttmaithd@quangbinh.edu.vn

9. TỔ TD- QP

 

1. Võ Trường Sinh – TT

SĐT:0918832494

Email: vtsinhthd@quangbinh.edu.vn

2. Nguyễn Đình Trương – P.TT

SĐT:0914320333

Email: ndtruongthd@quangbinh.edu.vn

3. Phan Bá Thành - TP

SĐT:01237216467

Email: pbthanhthd@quangbinh.edu.vn

4. Võ Thị Hóa

SĐT:01297858089

Email: vthoathd@quangbinh.edu.vn

5. Võ Sỹ Lực

SĐT:0915001058

Email: vslucthd@quangbinh.edu.vn

6. Nguyễn Thế Thắng

SĐT:0912959676

Email: ntthangthd@quangbinh.edu.vn

7. Dương Đệ Tuấn

SĐT:0915315499

Email: ddtuanthd@quangbinh.edu.vn

 

10. TỔ VĂN PHÒNG

 635787921461184216.jpg

1. Võ Thị Biên – TT

SĐT:01294172068

Email:vtbienthd@quangbinh.edu.vn

2. Dương Thị Loan - TP

SĐT:0941378568

Email: dtloanthd@quangbinh.edu.vn

3. Nguyễn Thị Lựu

SĐT:0944664859

Email:ntluuthd@quangbinh.edu.vn

4. Nguyễn Thị Thúy

SĐT: 0914820840

Email: ntthuythd@quangbinh.edu.vn

5. Nguyễn Thị Biện

SĐT:0942819705

Email: ntbienthd@quangbinh.edu.vn

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087