THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 403631
QUANG CÁO
Thời khóa biểu HKI số 02 (Áp dụng từ tuần 10)

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                               THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - BUỔI SÁNG-SỐ 2

     Năm học: 2017-2018                                                        Áp dụng từ ngày 11/9/2017

 

Thứ

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

2

1

 

 

 

 

C

H

À

O

 

C

 

 

 

 

2

T3

L2

V3

A5

H7

G1

V6

L6

T5

H8

D4

L1

L5

S3

D2

3

L2

T3

V3

V7

L6

H7

V6

A4

T5

V4

T8tc

T9

D2

L4

SI3

4

S1

H2

G1

T9

V7

SI2

A4

V6

V4

L1

T7

H5

S3

SI3

T8

5

H2

V3

S1

T9

SI2

L6K

T7

V6

G1

SI3

H7

S3

H5

T8

L4

3

1

V3

T3

D4

V7

T9

H7

T7

A5tc

H8

S3

G3

L1

T8

D2

V8

2

T3

V3

H2

V7

T9

T7

A4

D4

L1

A3

V6

G3

T8

A7

S3

3

H2

G1

A5

T9

L6K

SI2

D4

H8

S3

TI3

T7

A3

V8

L4

A7

4

A5

H2

V3

H7

SI2

A4

H8

L6k

TI3

V4

A3

V6

V8

TI4

L4

5

G1

A5

V3

SI2

A4

V7

L6K

TI3

A3

V4

L1

T9

A7

T8

TI4

4

1

L2

L3K

A5

L5K

V7

T7

S3

V6

H8

T5

L1

H5

A7

V3

T8

2

L3K

L2

L5K

S3

V7

T7

A4

V6

TI3

A3

SI5

D4

T8

V3

A7

3

SI6

D5

T9

A5

T5tc

S3

H8

TI3

A3

G1

T7

V6

TI4

A7

V8

4

V3

A5

SI2

T9

A4

V7

T7

T5

V4

H8

A3

V6

T8

H5

V8

5

D5

SI2

T9

V7

S3

A4

T7

G1

V4

TI3

TI4

A3

V8

T8

H5

5

1

T3

H2

A5

T9

S3

D4

L6

S1

T5

L1

V6

H5

TI4

V3

T8

2

T3

S1

H2

A5

T9

TI3

S3

L6

T5

A3

V6

TI4

A7

KN1

T8

3

SI6

V3

S1

SI2

T9

A4

TI3

T5

V4

D4

A3

SI3

KN1

H5

A7

4

A5

V3

SI2

S3

TI3

L6

V6

A4

L1

V4

TI4

A3

SI3

A7

KN1

5

H2

SI2

T9

TI3

A4

S3

V6

T5

A5tc

SI3

 

 

 

 

 

6

1

V3

L2

A5

H7

D4

T7

A4

H8

L1K

T5

S3

TI4

L5

A7

H5

2

V3

TI2

L2

A5

H7

T7

TI3

T5

D4

S3

A3

L1

G3

H5

A7

3

A5

T3

TI2

G1

A4

TI3

H8

T5

SI2

A3

H7

T9

H5

G3

TI4

4

TI2

T3

T9

L2

TI3

A4

G1

SI2

S3

T5

L1

A3

A7

TI4

G3

5

L2

A5

T9

TI3

G1

H7

SI2

A4

A3

L1K

 

 

 

 

 

7

1

TI2

T3

H2

D4

L6

V7

SI2

S1

T5

H8

H7

T8tc

L5

D2

H5

2

T3

S1

TI2

L2

H7

V7

L6

SI2

H8

T5

D4

KN1

H5

L4

D2

3

S1

TI2

L2

H7

V7

L6

T7

H8

SI2

T5

KN1

D4

D2

T8

L4

4

 

 

 

S

I

N

H

 

H

O

A