THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
Kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2015-2016

      SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                

                                                         Lệ Thuỷ, ngày 6 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016

 

        

Thực hiện Công văn số 1828/SGDĐT-GDTrH của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016. Trường THPT Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch về hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2015-2016 như sau:

 

I. MỤC TIÊU.

 

1. Củng cố và khắc sâu kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, hoạt động tập thể.

          2. Rèn luyện các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinh như: kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, kỹ năng tổ  chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách  là chủ thể của hoạt động.

          3. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước, có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

 

Ÿ Tháng 9: Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ÿ Tháng 10: Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

Ÿ Tháng 11: Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo 

Ÿ Tháng 12: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc      

Ÿ Tháng 1: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.           

Ÿ Tháng 2: Thanh niên với lý tưởng cách mạng.

Ÿ Tháng 3: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp.

Ÿ Tháng 4: Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Ÿ Tháng 5: Thanh niên với Bác Hồ.

Ÿ Tháng 6+7+8: Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập và củng cố Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL.

- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL gồm: Phó Hiệu trưởng ( trưởng ban), đại diện Đoàn thanh niên (phó ban), các TTCM, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ chi đoàn giáo viên làm ủy viên.

- Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đó.

 

2. Đối mới việc xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động.

 

- Đổi mới xây dựng kế hoạch cũng gắn liền với đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động GDNGLL. Các hoạt động này phải được khai thác và thực hiện một cách đa dạng, phong phú, sinh động, tránh hiện tượng đơn điệu, lặp lại một cách

- Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL xây dựng toàn bộ kế hoạch hoạt động GDNGLL của cả năm học một cách cụ thể, chi tiết.( Chủ đề, nội dung hoạt động, hình thức tổ chức, phân công phụ trách, thời gian hoàn thành..)

 

3. Tăng cường tuyên truyền giáo dục.

 

- Phối hợp với Đoàn trường thành lập Câu lạc bộ phát thanh nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục qua loa phát thanh .

- Tổ chức các buổi giao lưu giữa các chi đoàn, giữa GV và học sinh, giữa nhà trường với các tổ chức ở địa phương ; tổ chức các buổi mít tinh nhân các ngày lễ lớn; tổ chức các buổi ngoại khóa…

- Phối hợp với các lực lượng xã hội để tổ chức các buổi tuyên truyền về pháp luật, về sức khỏe vị thành niên, bình đẳng giới…

 

4. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn tham gia hoạt động GDNGLL.

 

- Nhà trường thành lập tổ chủ nhiệm và tổ chức sinh hoạt nhằm trao đổi các biện pháp giáo dục học sinh, trao đổi các kinh nghiệm tổ chức các hoạt động NGLL.

- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo trực tiếp cho tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể các hoạt động NGLL.

- Mỗi tổ chuyên môn phụ trách một nội dung có liên quan đến môn học của họ.

 

5. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

- Lực lượng Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt để thực hiện hoạt động GDNGLL.

- Tạo mọi điều kiện để giúp đỡ Đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ ( điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất)

- Lựa chọn, bồi dưỡng và phát triển những cá nhân có năng lực, năng nỗ, niệt tình tham gia vào công tác Đoàn ở các chi đoàn học sinh, Nhất là Ban chấp hành Đoàn trường.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên phải thường xuyên liên hệ, giao lưu, phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương để tạo mối quan hệ hài hòa giữa các lực lượng giáo dục.

6. Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội.

- Phối hợp với lực lượng công an phụ trách công tác an ninh trật tự. Như mời lực lượng công an nói chuyện về công tác bảo vệ an ninh trật tự trường học,  tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy…

- Phối hợp với Trạm y tế xã trong việc chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, giáo dục sức khỏe vị thành niên….

- Phối hợp với Hội phụ nữ địa phương trong việc tuyên truyền về luật bình đẳng giới; tuyên truyền phẩm chất đạo đức người phu nữ…

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nắm được đặc điểm tình hình của địa phương và các yếu tố khác để lập kế hoạch hoạt động khả thi nhất. (thông qua các buổi họp phụ huynh)

 

7. Đa dạng hoá các loại hình hoạt động GDNGLL.

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ở nhà trường: Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn (ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày quốc phòng toàn dân 22-12,…). Thông qua các hoạt động này để giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh.

- Tổ chức các chuyên đề tuyên truyền pháp luật cho học sinh như: mời công an nói chuyện, tuyên truyền cho học sinh về luật giao thông đường bộ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, luật giao thông đường bộ,…triển khai chương trình giáo dục đạo đức pháp luật trong nhà trường,…

- Tổ chức các hoạt động để học sinh được tìm hiểu lịch sử địa phương, đất nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc VN.

- Tổ chức các buổi hội thảo để HS được tranh luận, thảo luận về những vấn đề mà thanh niên hiện nay đang quan tâm.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật để bồi dưỡng, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, bồi dưỡng lòng khao khát cái đẹp, đưa cái đẹp vào cuộc sống, biết thưởng thức cái đẹp để có hành động đẹp của học sinh. Bằng các hình thức như: Giới thiệu những sách báo, tác phẩm có giá trị lớn mà thanh niên quan tâm. - Tổ chức các cuộc thi mang tính văn hóa - giáo dục (thi sáng tác thơ văn, báo tường, thi kể chuyện về Bác Hồ, thi hát các bài hát cách mạng,…). Tổ chức hội diễn văn nghệ, thi học sinh thanh lịch…

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động thể dục thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, đá cầu, cầu lông, điền kinh, tổ chức cho HS tham gia “Hội khỏe phù đổng”…..

8. Huy động tài chính, cơ sở vật chất cho tổ chức hoạt động GDNGLL

 

 - Cơ sở vật chất là các trang thiết bị, các phương tiện, dụng cụ thí nghiệm, loa đài, máy chiếu, các loại tài liệu, phòng bộ môn…

- Tận dụng tối đa cơ sở vật chất, thiết bị hiện có của nhà trường cho việc tổ chức hoạt động GDNGLL.

 

9. Tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát hoạt động giáo dục NGLL

- Lực lượng kiểm tra gồm BGH, các tổ trưởng chuyên môn, bí thư Đoàn trường, bí thư chi đoàn GV…

- Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL thường xuyên trực tiếp kiểm tra, đánh giá  hoạt động GDNGLL của các tiểu ban, các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh về kế hoạch, nội dung hoạt động, kết quả thực hiện…

 

10. Chú trọng việc tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng.

 

- Tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, khách quan, công bằng, căn cứ vào hiệu quả đạt được mà các đối tượng đã tham gia và hoạt động GDNGLL.

- Khen thưởng dưới nhiều hình thức như biểu dương hoặc có những phần thưởng vật chất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Lấy kết quả tham gia hoạt động GDNGLL để đánh giá chất lượng công tác (đối với GV) và đánh giá chất lượng học tập ( đối với học sinh)

 


      III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

THÁNG

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG, HÌNH THỨC

DỰ KIẾN T.GIAN

PC NGƯỜI PT

PHỐI HỢP

9

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học.

- Thi hùng biện với chủ đề : Phương pháp học tập tích cực ở trường THPT.

 

- 2 tuần đầu tiên của năm học mới.

- Tiết sinh hoạt lớp

 

Đ.C Thu

 

Đ.C Hoàn

ĐT, GVCN

10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu, gia đình.

- Hát các ca khác về người phụ nữ VN

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức buổi ngoại khóa “ Thanh niên với vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên”.

 

- Tổ chức buổi ngoại khóa: “Phụ nữ Việt nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước

- 15 phút đầu giờ các ngày trong tháng 10.

- Giờ nghỉ 15 phút giữa giờ qua loa phát thanh.

- Buổi chào cờ đầu tuần (02.10)

 

- Buổi chào cờ đầu tuần (19.10)

Đ.C Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

Đ.C Hoàng

 

 

 

 

Đ.C Mai

 

- ĐT, GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- Phối hợp với tổ Sinh - CN

- Lớp 12B5

 

- Phối hợp với Ban VSTBPN và CĐ

- Lớp 10A2

11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

- Tổ chức buổi ngoại khóa “ Tri ân thầy cô”.

 

 

 

- Tổ chức lễ kĩ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

- Buổi chào cờ đầu tuần (02.11)

 

 

- Sáng 19.11

Đ.C Toàn

 

 

 

 

Đ.C Thu

- ĐT, GVCN

- Tổ Văn

- Lớp 10B3, 11B1, 10A4

 

- ĐT, GVCN

-

12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức buổi ngoại khóa “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

- Tổ chức ngoại khóa với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”.

- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày QPTD 22/12.

 

- Buổi chào cờ đầu tuần (07.12)

 

 

- Buổi chào cờ đầu tuần (14.12)

 

Đ.C Sinh

 

 

 

Đ.C Mùi

- Tổ TD-QP

- Lớp 10A5

 

 

- Tổ Sử-Địa-GDCD

- Lớp 10A5,

1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Tổ chức buổi ngoại khóa “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

 

- Thi thời trang với chủ đề các dân tộc Việt Nam.

- Buổi chào cờ đầu tuần (11.1)

 

- Chiều thứ 7 ( 23.1)

Đ.C Mùi

 

 

 

Đ.C Mùi Đ.C Hoàn

- Tổ Sử-Địa-GDCD

- Lớp 10A1

 

- Tổ Sử-Địa-GDCD

- ĐT, GVCN

2

Thanh niên với lí tưởng cách mạng.

- Thi hát các bài hát về Đảng, Đoàn.

- Tổ chức buổi ngoại khóa “Thanh niên với lí tưởng cách mạng”.

 

 

- Tổ chức chăm sóc Di tích lịch sử Địa phương.

- Tiết SH ngày thứ 7

 

- Chào cờ đầu tuần

 

- Tiết SH ngày thứ 7

Đ.C H Hằng Đ.C Hoàn

 

 

 

 

Đ.C Hoàn

- Tổ Sử-Địa-GDCD

- ĐT, GVCN

- Lớp 11 A1

 

 

- ĐT, GVCN

 

3

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp.

- Thi văn nghệ với chủ đề Đoàn TN.

 

- Tổ chức ngoại khóa : “Hành trang tuổi trẻ”

 

- Hoạt động tư vấn nghề nghiệp.

- Buổi sinh hoạt tập thể chiều thứ 7.

- Tiết sinh hoạt lớp.

- Các tiết dạy HN.

Đ.C Hoàn

- ĐT, GVCN

 

 

 

 

 

- Gv dạy HN

4

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

- Tổ chức diễn đàn thanh niên: “Vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác

- Tiết sinh hoạt lớp

- Sinh hoạt CLB tháng 4.

Đ.C Hoàng

- ĐT, GVCN

 

5

Thanh niên với Bác Hồ.

- Thi kể chuyện về Bác Hồ

 

 

 

 

- Thi viết bài, sáng tác thơ ca về Bác Hồ.

- Tiết chào cờ đầu tuần các ngày thứ 2 trong tháng 5.

- Sinh hoạt CLB xã hội và SH lớp.

 

Đ.C Thu Đ.C Hoàn

- ĐT, GVCN

- Nhóm Sử

- Tổ Văn

6,7,8

Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Hoạt động bảo vệ môi trường, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Các buổi hoạt động tình nguyện trong hè.

Đ.C Thu Đ.C Hoàn

- ĐT, GVCN

 

 

                    III. ĐỀ NGHỊ.

                   - Mua thêm sách hướng dẫn và các tài liệu về hoạt động GDNGLL.

 

                                                        

                                                 Lệ Thủy, ngày 18 tháng 9 năm 2014

                        

                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                     Dương Thị Hoài Thu

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông Xe đạp điện, xe máy điện năm học 2015 - 2016 Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016 Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015 Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Phân công giáo viên dạy hướng nghiệp Kế hoạch giáo dục pháp luật về ATGT năm học 2015 – 2016 Kế hoạch HĐ của Ban vì sự tiến bộ của phự nữ 2015-2016 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 2015-2016 Điều lệ V/v tổ chức hoạt động CLB "Thanh niên với pháp luật".
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087