THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 21
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 2015-2016

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lệ Thủy, ngày 15  tháng 9  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2015-2016

 


Căn cứ Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16 tháng 4 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTXGV mầm non, phổ thông và GDTX của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 1744/SGDĐT-TCCB ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc Hướng dẫn BDTXGV năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình;

Trường THPT trần Hưng Đạo lập kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2015-2016 với những nội dung sau đây:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.

1. Thuận lợi

- Đa số giáo viên trong đơn vị trẻ, có trình độ đạt chuẩn, năng nổ, nhiệt tình trong công tác.

-  BGH chú trọng, quan tâm đến vấn đề BDTX cho giáo viên.

- Đại đa số giáo viên có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

2. Khó khăn

- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chưa phong phú, cung cấp chậm nên khó khăn trong việc tổ chức thực hiện.

- Hình thức tổ chức bồi bưỡng TX cho giáo viên chưa phong phú.

II. Đặc điểm về đội ngũ

Số lượng CB, GV, NV

Trình độ đội ngũ CBQL  (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX)

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số CB, GV, NV

CBQL

(BGH hoặc BGĐ)

Giáo viên

Nhân viên

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

83

4

74

5

1

3

0

0

8 (đang đi học 4)

62

0

0

B. KẾ HOẠCH CHUNG

I. Mục tiêu của việc BDTX:

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Nội dung BDTX

1. Nội dung 1: ( 30 tiết) Theo HD của Bộ   

- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

- Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016.

- Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở.

2. Nội dung 2: ( 30 tiết) Theo HD của Sở  

– Bồi dưỡng các chuyên đề được quy định tại Công văn 1744/SGDĐT-TCCB ngày 24 tháng 8 năm 2015.

3. Nội dung 3: ( 60 tiết) Tự bồi dưỡng

- Lựa chọn các modun theo từng môn học được quy định tại  Thông tư 30/2011/TT/BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011.

Riêng nội dung bồi dưỡng 3, yêu cầu tổng hợp lựa chọn của giáo viên theo bảng sau:

Mã mô đun

1

3

5

6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Số GV lựa chọn

10

10

9

34

3

7

24

4

3

1

17

3

16

Mã mô đun

21

22

23

24

25

26

29

30

31

32

33

35

41

Số GV lựa chọn

14

3

5

10

1

1

33

30

15

23

13

5

1

( Có 2 GV đang nghỉ sinh và 1 GV nghỉ sinh vào đầu tháng 10.2015)

III. Hình thức BDTX

- Học tập trung do Sở tổ chức; Do giáo viên cốt cán của nhà trường phụ trách bồi dưỡng

- Học theo nhóm : Trao đổi trong các buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn

   - Tự học theo kế hoạch cá nhân của GV được xây dựng từ đầu năm học.

IV. Tổ chức thực hiện:

-Nhà trường đã tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên học tập qui chế, chương trình BDTX của Bộ đối với cấp THPT và các văn bản HD của sở. Cung cấp các văn bản cần thiết cho các TTCM.

- Tổ chức cho GV xây dựng KH BDTX vào đầu năm học, sau khi có HD của Sở.

- Nhà trường xây dựng KH cụ thể hàng tháng để thực hiện thống nhất trong toàn trường.

- Giao cho Tổ CM phụ trách công tác BDTX của GV trong tổ thay cho công tác BDCM như các năm học trước khi chưa có qui chế BDTX.

- Tổ chức kiểm tra hàng tháng và đánh giá vào cuối năm học.

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

 

T. gian

Nội dung BDTX

Số tiết

Tháng 8,9

( Và các tháng khác nếu có)

Nội dung 1

Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở.

30

Tháng 10,11,12

Nội dung 1

Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở. (Nếu có)

 

Nội dung 3

Tự bồi dưỡng theo các modun đã chọn (Q định ở TT 30/2011)

45

Tháng 1,2,3

Nội dung 2

Theo hướng dẫn của Sở GD - BD các chuyên đề theo từng môn học  (Q định ở CV 1744)

30

Nội dung 1

Các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở. (Nếu có)

 

Tháng 4

Nội dung 3

Tự bồi dưỡng theo các modun đã chọn (Q định ở TT 30/2011)

15

Nội dung 1

Các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở. (Nếu có)

 

Tháng 5

Kiểm tra, đánh giá kết quả

 

Tháng 6,7

Bồi dưỡng về CNTT

 

 

         KT. HIỆU TRƯỞNG

          P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

        Dương Thị Hoài Thu

Kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2015-2016 Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông Xe đạp điện, xe máy điện năm học 2015 - 2016 Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016 Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015 Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Phân công giáo viên dạy hướng nghiệp Kế hoạch giáo dục pháp luật về ATGT năm học 2015 – 2016 Kế hoạch HĐ của Ban vì sự tiến bộ của phự nữ 2015-2016 Điều lệ V/v tổ chức hoạt động CLB "Thanh niên với pháp luật".
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087